Invitatie la cea de-a IV-a editie a Conferintei Nationale de Contencios Administrativ

Picture 17 mai 2018 | 259 accesari

În zilele de 17 şi 18 mai, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi Editura Universul Juridic organizează cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Contencios Administrativ.

Evenimentul va avea loc la Aula Magna a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Bucureşti).

Conferința este inclusă în programul de pregătire şi perfectionare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA.Moderatorii conferinţei vor fi domnul conf. univ. dr. Alexandru Sorin Ciobanu, avocat în Baroul Bucureşti şi cadru didactic al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, şi lect. univ. dr. Bogdan Dima, cadru didactic al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.

CLICK AICI PENTRU FORMULARUL DE ÎNREGISTRARESpeakeri confirmaţi până în prezent - în ordine alfabetică (lista rămâne deschisă în vederea completării panelurilor celei de-a doua zile):
- Jud. dr. Gabriela Bogasiu – Vicepreşedinte ÎCCJ;
o Repararea pagubei produse prin conduita nelegală a autorităților publice. Acțiunea în despăgubire, între diversitatea practicii și limitele reglementării
- Prof. univ. dr. Traian Briciu – cadru didactic al Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, avocat în Baroul Bucureşti, director INPPA;
- Conf. univ. dr. avocat Cristian Clipa – Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara;
o Observaţii asupra contenciosului contractelor administrative: Între o reglementare specială şi mai vechea Lege a contenciosului administrativ… Cum stăm după intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2016?
- Judecător Bogdan Cristea – Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal;
- Prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragoş – Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative - Universitatea Babeş-Bolyai;
o Revizuirea pentru încălcarea dreptului UE în contenciosul administrativ
o Excepţia de nelegalitate - analiză din perspectiva dreptului european
- Jud. Mihai Pantelimon Drăguţescu – Preşedintele Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal - Tribunalul Bucureşti;
o Tendinţe actuale în litigiile privind urbanismul şi dreptul mediului, achiziţiile publice, statutul funcţionarilor publici.
o Analiza noii propuneri legislative de modificare a Legii contenciosului administrativ (PLX nr. 76/2018).

- Judecător dr. Eugenia Marin – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ si Fiscal;
o Probleme practice generate de aplicarea art. 24 din Legea contenciosului administrativ
- Conf. univ. dr. avocat Ovidiu Podaru – Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
o Despre legalitatea procedurilor administrative derogatorii de la prevederile Legii nr. 554/2004, instituite prin acte administrative normative:
 Regulamentul Curții de Conturi, elaborat și aprobat de Plenul Curții de Conturi în temeiul prevederilor art. 58 lit. j) din Legea nr. 94/1992;
 H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
 H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
- Este necesară o nouă regândire a prezumţiei de legalitate, respectiv a excepţiei de nelegalitate?

- Judecător dr. Iuliana Rîciu – fost judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ si Fiscal;
- Prof. univ. dr. Dana Tofan – cadru didactic al Facultăţii de Drept - Universitatea din Bucureşti, avocat în Baroul Bucureşti;
o Activitatea Agenției Naționale de Integritate reflectată în jurisprudența instanțelor de contencios administrativ
- Judecător, lect. univ. dr. Liviu Zidaru – Curtea de Apel Bucureşti – secţia a IV-a Civilă.
o Aspecte critice cu privire la procedurile jurisdicționale în materia achizițiilor publice (reglementare și aplicare practică). Posibile sugestii de îmbunătățire

CLICK AICI PENTRU FORMULARUL DE ÎNREGISTRAREAşteptăm întrebările dumneavoastră pentru speakerii conferinţei. Cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenţi, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinţei. Data-limită până la care puteţi trimite întrebările dumneavoastră este 7 mai 2018 la adresa de e-mail conferintele@universuljuridic.ro.

ÎNSCRIERI:
Taxa este de 350 de lei (TVA inclus) și cuprinde:
- Accesul la înregistrarea conferinţei;
- Un exemplar al lucrării "Legea contenciosului administrativ. Legislație conexă și jurisprudență" (legislație ad litteram);
- Un exemplar al Revistei Legal Point nr 2/2017.
- 3 luni de acces gratuit la portalul www.universuljuridic.ro.
- Pauzele de cafea și pauza de masă (bufet suedez).

EARLY BOOKING
Pentru înscrierile până la 15 aprilie se oferă extra 3 luni de acces gratuit la portalul www.universuljuridic.ro.

REDUCERI:
- Pentru studenţi, masteranzi sau doctoranzi, precum şi pentru stagiarii profesiilor juridice, reducerea este de 50 de lei (taxa devenind 300 de lei/pers);
- Pentru participanţii la ediţiile anterioare ale conferinţei se oferă o reducere de 50 de lei (taxa devenind 300 de lei/pers);
- Pentru 2 participanţi din cadrul aceleiaşi firme se oferă o reducere de 10% din preţul pachetului ales (taxa devenind 315 lei/pers);
- Pentru 3 sau mai mulţi participanţi din cadrul aceleiaşi firme se oferă o reducere de 15% din preţul pachetului ales (taxa devenind 297,5 lei/pers).

*Reducerile nu se cumulează.
**Toate preţurile conţin TVA

Data-limită pentru înscrieri este 15 mai 2018.

IMPORTANT: Achitarea taxei de participare se va face în baza facturii emise de Universul Juridic pentru datele furnizate de dumneavoastră în formularul de înregistrare.

CLICK AICI PENTRU FORMULARUL DE ÎNREGISTRAREPersoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferinţă, pot solicita returnarea banilor până cel târziu miercuri, 2 mai 2018. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulţumim pentru înţelegere.

CLICK AICI PENTRU FORMULARUL DE ÎNREGISTRAREPentru mai multe informații – e-mail conferintele@universuljuridic.ro sau tel. 0733.674.555.