Conferinţa Națională de Lobby și Advocacy

Picture 24 septembrie 2019 | 273 accesari

Camera de Comerț și Industrie București și Universul Juridic organizează marți 24 septembrie 2019, începând cu ora 09,00 Conferinţa Națională de Lobby și Advocacy.

Conferința va avea loc la Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, Aula Carol I, etaj 2, str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București.

Acreditare INPPA Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA.

Prezentare:

Executivul a anunțat că va reglementa activitatea de lobby, acest lucru fiind trecut și în programul de guvernare.

Conferinţa Națională de Lobby și Advocacy își propune să analizeze stadiul actual al actelor legislative care vor reglementa activitatea de lobby în țara noastră și cum vor modifica acestea activitatea organizațiilor de profil, a autorităților locale și centrale, a companiilor și a cetățenilor.

Creșterea transparenței decizionale și reglementarea activității de lobby sunt un instrument în combaterea corupției.

La data de 30 iulie 2019, erau înscrise 11.865 de entităţi în Registrul de transparență al Uniunii Europene, grupate în șase subsecțiuni: 1) Societăți de consultanță specializată/cabinete de avocatură/consultanți independenți; 2) Lobbyiști interni și asociații comerciale/de afaceri/profesionale; 3) Organizații neguvernamentale; 4) Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare; 5) Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase; 6) Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte.

Registrul de transparență al Uniunii Europene a fost creat ca un sistem comun de către Parlamentul European și Comisia Europeană în 2011, printr-un acord interinstituțional. El reprezintă unul dintre instrumentele-cheie pentru punerea în aplicare a angajamentului celor două instituții în materie de transparență. Registrul de transparență vizează toate grupurile de interese și consultanții independenți care se angajează în activități desfășurate cu scopul de a influența procesele de legiferare și de punere în aplicare a politicilor ale instituțiilor UE.

Evidențiind interesele urmărite, de către cine și cu ce resurse, registrul de transparență permite un control public mai amplu, oferind cetățenilor, mass-mediei și părților interesate posibilitatea de a urmări activitățile și influența potențială ale reprezentanților de interese. Registrul de transparență cuprinde peste 11.000 de entități, toate semnatare ale unui Cod de conduită comun.

În România a fost creat în anul 2016 Registrul Unic al Transparenței Intereselor (vezi ruti.gov.ro), de către fostul minister al Consultării Publice și Dialogului Social.

Totodată, există Asociația Registrul Român de Lobby, care reunește mai multe agenții de PR și companii de Public Affairs.

Lobby-istul este o completare necesară a instituțiilor statului sau Uniunii Europene, este liantul între cetățeni, ONG-uri, mediul de afaceri și instituțiile statului. Lobby-istul nu este doar un comunicator, trebuie să aibă abilități excelente de comunicare, dar și ale unui negociator iar, în plus, pentru a avea succes, trebuie să fie un bun cunoscător al problematicii pe care o reprezintă.

Conferinţa Națională de Lobby și Advocacy își propune să contribuie la promovarea acestor activități și la elaborarea unui ghid de bune practici în domeniu.

Teme de dezbatere:

- Reglementarea activității de lobby în Parlamentul României

- Situațiile unde se impun activitățile de lobby

Deosebirile dintre lobby și traficul de influență

- Conflictul de interese

- Profilul moral al lobbyistului

- Reguli și ghiduri privind activitatea de lobby

- Diplomația și lobby-ul

- Rolul asociațiilor patronale și al asociațiilor profesionale în procesul de lobby

- Provocările activității de advocacy în România

Teme de dezbatere:

A. Lobby-ul – definiție și implicații

a. Situațiile unde se impun activitățile de lobby

b. Conflictul de interese

c. Profilul moral al lobbyistului

d. Reguli și ghiduri privind activitatea de lobby

B. Diplomația și lobby-ul

C. Relația legiuitor – lobby-ist / decident – lobby-ist

D. Rolul asociațiilor patronale și al asociațiilor profesionale în procesul de lobby

Agendă:

09,00-09,30: Înregistrarea participanţilor şi welcome coffee

09,30-11,30: Sesiunea I

Adriana Ahciarliu Kyriakidis, doctor în Științe Politice - Lobbyul  în decizia politică – paradigma teoretică și cadrul de reglementare la nivel european

Cristina Trăilă, Deputat, Comisia Juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților

Ana Bontea, Director al Departamentului Juridic și Dialog Social, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) - „Îmbunătățirea guvernanței la nivel național și european prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional și de punere în aplicare”

Laura Florea, Managing Partner, Point Public Affairs și Președinte, Asociația Registrul Român de Lobby – „Reglementarea activității de Lobby în România”

Adriana Ahciarliu Kyriakidis, founder & administrator Diplomat Consult, part of Invigors EMEA - Lobbyul și armonizarea legislativă în state membre ale Uniunii Europene – studiu de caz: »Directiva Creditului de Consum »

11,30-12,00: Business networking coffee break

12,00-14,00: Sesiunea a II-a

Mihai Sebe, Șef Serviciu, Serviciul Studii Europene, Institutul European din România – „Reflecții asupra procesului de lobby și advocacy. Advocacy în secolul XXI. Provocări și oportunități”

Radu Nicosevici, Președinte, Academia de Advocacy – „Rolul asociațiilor patronale și asociațiilor profesionale în procesul de lobby

Octavian Rusu, fondator și CEO al Issue Monitoring – „Provocări și tendințe în activitatea de public affairs din România – Dinamica și dialogul politicilor publice”

Cristian Ducu, Director General, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics – „Riscul politic dintr-o perspectivă de Public Affairs”

14,00-15,00: Business lunch &  networking

Audienţa:

Agenții de PR și companii de Public Affairs

Companii de consultanță

Directori de corporate affairs din societăți comerciale românești și multinaționale

Autorități locale și centrale (primari, șefi de consilii județene, parlamentari)

Avocaţi;

Asociaţii patronale şi profesionale;

ONG-uri cu profil juridic și economic;

Mass-media

Contact:

Roxana Biga, Project Manager; 0743.292.252, roxana.biga@universuljuridic.ro

Mircea Fica, Editor, 0732.903.216, mircea.fica@universuljuridic.ro

Cristian Pavel, Director Dezvoltare, 0744.656.568, cristian.pavel@universuljuridic.ro

Taxa de participare este de 300 de lei + TVA și include:

– Participarea la toate sesiunile evenimentului;

– Participarea la pauzele de cafea și la prânz;

– Documentatia oficială a evenimentului și acces la prezentările speakerilor;

– Acces la Abonamentul Premium Universul Juridic pe o perioadă de 3 luni.

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin trei zile înaintea evenimentului. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

Pentru inscrieri: https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-lobby-si-advocacy/#formular

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.

Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM