Anghel Razvan

Picture

- judecător în cadrul Curţii de Apel Constanţa, exercită funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Constanţa, activează ca formator la Şcoala Naţională de Grefieri pentru domeniile dreptul UE, drepturile omului, deontologie profesională, comunicare şi relaţii cu publicul şi mass-media, dreptul muncii, drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă), activează ca formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, susţinând seminarii şi conferinţe de formare profesională a judecătorilor în cadrul programelor de formare continuă centralizată şi descentralizată în domeniile: drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă), dreptul muncii, asigurări sociale, evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor, tehnologia informaţiei, politici publice în justiţie, autor şi tutore al unor cursuri eLearning derulate de Institutul Naţional al Magistraturii pentru magistraţi în domeniul drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă);

- membru în mai multe comisii constituite pentru concursuri organizate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al Magistraturii;

- expert în cadrul unor programe de formare profesională cu finanţare externă destinate judecătorilor şi grefierilor derulate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri în domeniile: drept civil (noul Cod civil) şi drept procesual civil (noul Cod de procedură civilă), deontologie profesională, managementul timpului şi al cauzelor;

- membru în Reţeaua naţională de judecători-coordonatori în materia Dreptului Uniunii Europene – EuRoQuod (din septembrie 2012);

- membru în grupul de lucru constituit pentru redactarea de modele de acte procedurale potrivit noului Cod de procedură civilă, având ca rezultat lucrarea „Ghid practic – Acte de procedură în materie civilă”, aprobată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa din 13 martie 2014, şi autor a peste 50 de studii, articole şi note apărute în publicaţii periodice indexate în baze de date internaţionale şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, în domeniile: drept civil, drept procesual civil, dreptul muncii, dreptul asigurărilor sociale, drepturile omului, dreptul Uniunii Europene, management judiciar, practică judiciară neunitară.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM