Universul Juridic

Alexe Irina

Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" şi doctor în drept al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, Irina Alexe îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din anul 1997, îndeplinind succesiv funcţii de consilier juridic, şef de serviciu, secretar general adjunct, secretar general, şef de departament sau secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul. Valorificarea experienţei dobândite în calitate de funcţionar public cu statut special, dar şi de înalt funcţionar public, a permis autoarei aprofundarea studiului categoriei înalţilor funcţionari publici, a modificărilor intervenite în statutul acestora şi a procedurilor administrative şi jurisdicţionale aplicabile.

"Experienţa unui om, în general, şi a unui dascăl universitar, în particular, este plină de satisfacţii şi dezamăgiri, de încredere şi de trădare a încrederii. În ceea ce o priveşte pe Irina Alexe, am convingerea că ea va releva, prin ceea ce va realiza şi de acum înainte, un comportament în care profesionalismul şi moralitatea să se împletească într-un mod armonios, care să ne consolideze bucuria că am contribuit la desăvărşirea unei personalităţi de referinţă pentru corpul funcţionarilor publici din România." - Prof. univ. dr., dr.h.c. Verginia Vedinaş, Preşedinte al Institutului de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu".

Carti ale acestui autor