Neamt Ioan Ilies

Educaţie şi formare: Studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; studii universitare de masterat, disciplina Dreptul naţional şi european al afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2012-2013).

Experienţă profesională: Judecător la Tribunalul Maramureș (ianuarie 2018-prezent); colaborator extern al Facultatii de Drept din Cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (februarie 2016-prezent); cadru didactic asociat la Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (octombrie 2017-ianuarie 2018); visiting judge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1 august 2013-31 octombrie 2013).


Activitate de cercetare ştiinţifică: Drept civil. Obligaţiile. Caiet de seminar (coautor), Ed. Universul Juridic, București, 2016; Clauze abuzive. Conversia monedei creditului şi „îngheţarea cursului valutar”: soluţii compatibile cu analiza clauzelor abuzive, în Revista română de drept privat nr. 5/2016; Momentul calitativ al încheierii contractului. Elementele esenţiale ale contractului, în Revista română de drept privat nr. 4/2016; Class action la porţile cetăţii! (?), în „Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic European”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; Aspecte generale legate de competenţa judecătorului stagiar, în Revista română de dreptul afacerilor nr. 4/2014; Consideraţii generale cu privire la acţiunea reglementată de art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000. Analiză de drept comparat, în Revista română de drept privat nr. 6/2013.
În curs de publicare: Modalitatea de determinare a componenţei clasei în acţiunile colective. Opt in, opt out sau mandatory?, în Acta Universitatis ,,Lucian Blaga” nr. 1/2017; Clasificarea acţiunilor colective, în Acta Universitatis ,,Lucian Blaga” nr. 2/2017; Evoluţia istorică şi geografică a acţiunii colective, în Revista română de dreptul afacerilor.Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM