Damaschin Mircea

Picture

Activitatea publicistică

Cateva din cursurile universitare, monografii

- Uniformizarea practicii judiciare şi armonizarea cu jurisprudența CEDO, imperativ al înfăptuirii justiției: propuneri legislative privind asigurarea unei practice judiciare unitare (volumul I, Rolul jurisprudenței în cadrul sistemului judiciar), coautor (alături de prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, conf. univ. dr. Dan Lupaşcu, lect. univ. dr. Beatrice Onica‐Jarka), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978‐973‐127‐466‐9, 147 pagini;
- Uniformizarea practicii judiciare şi armonizarea cu jurisprudența CEDO, imperativ al înfăptuirii justiției: propuneri legislative privind asigurarea unei practice judiciare unitare (volumul al II‐lea, Cauzele jurisprudenței neunitare), coautor (alături de prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, conf. univ. dr. Dan Lupaşcu, lect. univ. dr. Beatrice Onica‐Jarka), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978‐973‐127‐467‐6, 743 pagini;
- Drept procesual penal, unic autor, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, ISBN 973‐191‐190‐1, 624 pagini;
- Codul de procedură penală‐ Adnotat cu legislație şi jurisprudență, coautor (împreună cu prof.univ.dr. Ion Neagu), ediția a II‐a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978‐973‐127‐246‐7, 818 pagini;
- Îndreptar de urmărire penală, coautor (împreună cu prof. univ. dr. Vasile Bercheşan et alii), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978‐973‐127‐237‐5, 367 pagini;
- Teste grilă pentru concursuri și examene, coautor (împreună cu prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca et alii), Editura Hamangiu, București, 2010, ISBN 978‐606‐522‐307‐3, 232 pagini;
- Drept procesual penal. Mapă de seminarii, unic autor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978‐973‐127‐315‐0, 467 pagini;

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM