Barbu Ionut Andrei

Picture

Născut la data de 30.11.1978 în București.

Studii:
Licenţiat în ştiinţe juridice (Universitatea Hyperion, 2002 – licența Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept); doctor în drept (2008 Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept).

Activităţi:
Din 2015 este Director Departament Drept Penal, conferenţiar universitar, titular disciplină „Drept penal; partea generală” (la programul de studii universitare de licenţă) la Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Științe Juridice și Administrative.

Publicaţii:
• Autor și coautor al unor lucrări de specialitate:
Dreptul Penal al Afacerilor; Drept penal. Partea generală. Curs universitar; Introducere în criminalitatea informatică; Persoana fizică în dreptul internaţional penal; Drept penal. Partea specială. Caiet de seminarii
• Autor și coautor al unor studii și articole de specialitate publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau recunoscute la nivel național.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM