Bordea Adrian

Picture

Date personale

Naţionalitate română

Născut în Târgovişte, Dâmboviţa, la data de 10 mai 1955 căsătorit, un copil


Educatie si formare profesionala

1962 – 1970: Şcoala generală“Vasile Cârlova”, Târgovişte

1970 – 1974: Liceul Teoretic “Constantin Carabella”, Târgoviş

1975 – 1979: Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti

1984 – 1985: Cursuri postuniversitare – Universitatea Bucureşti – specialitatea drept civil

1989 – 2001: cursuri fărăfrecvenţădoctorat

1993 – 1995: lector Universitatea “Valahia” Târgovişte, activitate încetată

1999: cursuri de pregătire în domeniul dreptului comunitar TAEX Grecia

2000: cursuri de pregătire în domeniul dreptului comunitar British Council

2001: teza de doctorat – specialitatea Drept comercial internaţional

2003: cursuri de drept comunitar TAEX Bucureşti

2004: Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă, Litere şi Artă: Academia Rene Descartes - Sorbona

2006 – 2007: participant la grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului şi Ghidului de evaluare a magistraţilor

2008: cursuri de pregătire în dreptul uniunii europene BucureştiExperienta profesionala si administrative

1980 – 1993: judecător la Judecătoria Târgovişte

1993 – 2001: judecător la Tribunalul Dâmboviţa

2001 – în prezent: judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

1993 – 1994: preşedinte secţie mixtătribunal

1994 – 2001: preşedinte Tribunalul Dâmboviţa

2006 – în prezent: membru în Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

2008 – în prezent: evaluator la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

24 iunie – 16 septembrie 2010: delegaţie preşedinte Secţia comercialăa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

16 septembrie 2010: preşedinte Secţia comercialăa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie


Activitate editorial

peste 25 de articole şi lucrări publicate în Revista Românăde Drept, Analele Universităţii Bucureşti, Palatul de Justiţie, Revista Economică, Revista Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură, alte publicaţii¬Autor si coautor a urmatoarelor monografii:

Cutuma în dreptul comerţului internaţional, Competenţa instanţelor judiciare în materie civilă, Călăuza juristului – în trei ediţii completate şi modificate – Contractele de comerţinternaţional, Medierea

Sursa: http://www.scj.ro/CV/CV%20Bordea.pdf

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM