Gaina Alexandru-Mihnea

Picture

Studii şi cursuri de perfecţionare:
a. Curs de pregătire cu tema “Property and Freedom” organizat de The Neuwaldegg Institute din Viena, Austria în mai 2006
b. Curs de pregătire cu tema “European Taxation Law” organizat de Europaische Rechtsakademie din Trier, Germania în iulie 2007
c. Seminar cu tema “Business Law in an Economy in Transition: from Sub-contracting to Branding” organizat de International Association of Young Lawyers la Bucureşti, Romania în septembrie 2007

Titluri şi grade ştiinţifice şi academice obţinute în ţară şi în străinătate:
1. anul 2002 - preparator universitar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
2. anul 2004 - asistent universitar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.

Cele mai semnificative rezultate
1. Autor al unui curs universitar de Drept fiscal şi procedură fiscală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 353 de pagini.
2. Coautor la un număr de 2 cărţi de specialitate (Drept civil. Ideea curgerii timpului şi consecinţele ei juridice, Ed. All-Beck, 2002, coautor, coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru, 1144 de pagini şi Drept civil. Contractele speciale, Ed. All-Beck, 2004, coautor, coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru, 1312 de pagini).
3. Autor al unui număr de 12 articole publicate în reviste de specialitate şi 7 comunicări ştiinţifice susţinute şi prezentate la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
4. Membru în echipa de cercetare în Grantul Science and Orthodoxy. Research and Education, subtema Intellectual Property reflected in Civil Law al cărui director general de proiect este doamna Prof. univ. dr. Magdalena Stavinschi, iar director proiect pe subtemă este domnul Prof. Univ. dr. Iulian Nedelcu beneficiar fiind Fundaţia John Templeton SUA.
Sursa:http://drept.ucv.ro/oldsite/Org/CV/GainaAlexandru.html

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM