Dobre Adrian

Picture

Informații personale

data naşterii: 12 decembrie 1983


Informaţii de contact

0734412382

av.adobre@yahoo.com


Studii

2002-2006 – Facultatea de Drept– Universitatea “Spiru Haret” – Bucuresti – specializarea drept, forma de invaţământ: zi

2006-2008 – Studii de masterat – Facultatea de Drept – Universitatea “Spiru Haret” – Bucureşti – Specializarea Dreptul afacerilor în context european, obţinând diploma de master


Experiență profesională

din 8 mai 2009: avocat definitiv, Baroul Bucuresti

1 februarie 2007-8 mai 2009: avocat stagiar, Baroul Bucuresti


Articole publicate

1. Revocarea și respingerea ofertei de a contracta în contractele comerciale internaționale, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 7-8/2009

2. Condițiile de fond și formă ale actului constitutiv al societății comerciale, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 10/2009

3. Participanții la procedura falimentului instituțiilor de credit în România, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 12/2009

4. Noile reglementări privind plățile transfrontaliere în Uniunea Europeană. Spațiul Economic European, publicat în revista “Curierul Judiciar” nr. 12/2009

5. Grupurile de interes economic în România, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 9/2009

6. Societatea europeană – structură societară de dimensiune europeană, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 10/2009

7. Recursul în proiectul noului Cod de procedură civilă, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 1/2010

8. Insolvența grupurilor de interes economic în România, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 3/2010

9. Contractul de transport aerian internațional, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 2/2010

10. Numirea arbitrilor în cadrul Tribunalului arbitral, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 3/2010

11. Aspecte generale privind clasificarea bunurilor în noul Cod civil, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 6/2010

12. Aspecte generale privind izvoarele internaționale ale dreptului comerțului internațional, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 9/2010

13. Mecanismul european de stabilizare financiară instituit prin Regulamentul (UE) nr. 407/2010, publicat în “Revista Română de Drept al Afacerilor” nr. 6/2010

14. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, publicat în “Pandectele Săptămânale” nr. 7/2011

15. Acţiunea în anularea hotărârii arbitrale, publicat în “Pandectele Săptămânale” nr. 9/2011

16. Combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale în temeiul Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în “Revista de Drept Comercial” nr. 7-8/2011

17. Aspecte generale privind înfiinţarea persoanei juridice potrivit dispoziţiilor noului Cod civil, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/16 august 2011

18. Aspecte generale privind reglementarea contractului de furnizare in noul Cod civil, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/18 august 2011

19. Prevalenţa Regulilor de procedură arbitrală faţă de dispoziţiile Codului de procedură civilă, publicat în “Revista de note şi studii juridice”/22 august 2011, si altele…

Sursa: http://www.juridice.ro/adrian-dobre


Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM