1536644145E9DN3S.jpg

Cod: 11072

ISBN: 1843-264601803

Editura:

Data aparitiei: 2018

Colectia:

Pagini: 528

Disponibilitate: rezervare

Revista romana de drept privat nr. 3/2018

Autor:

Complexitatea relațiilor de familie este generatoare de dileme, controverse și soluții. Geometria instituțiilor este variabila. Edificiul este statornic – dar nu imuabil –, iar „evoluție” este, prin excelența, un concept nascut in perimetrul raporturilor de familie.

Cel de al treilea numar al Revistei Romane de Drept Privat este dedicat acelor instituții care ilustreaza interacțiunea tiparelor de tradiție cu cadre reglementare noi – unele consolidate, altele abia creionate, supuse dezbaterii de lege ferenda. In formule consistente și argumentate, autorii celor 24 de studii analizeaza logodna (rolul logodnei și al formalitaților prenupțiale in spațiul european), filiația (intre obsesia adevarului biologic și mistificare legala), exercitarea autoritații parintești (aspecte juridico-psihologice ale stabilirii locuinței minorului in cazul in care parinții nu conviețuiesc; scindarea autoritații parintești; privarea de facto de exercițiul autoritații parintești in cazul rapirii internaționale de minori; interesul superior al copilului), adopția (condiția consimțamantului; nulitatea absoluta a adopției prin prisma incalcarii dreptului la viața de familie; legea aplicabila formei adopției cu element de extraneitate), obligația de intreținere (in dreptul internațional privat), desfacerea casatoriei (avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusiva a unuia dintre soți; competența jurisdicționala internaționala), casatoria intre persoanele de același sex (cauza Coman; interpretarea art. 8 și art. 12 din Convenția europeana a drepturilor omului; relația cu dreptul la identitate personala și cu dreptul la respectarea vieții private), parteneriatele civile (regimul patrimonial; raportul cu principiile dreptului familiei; pactele civile de solidaritate; perspectivele legislative in țara noastra). Abordarea dreptului european al regimurilor matrimoniale și al parteneriatelor civile privește calificarile legale și autonomia de voința in planul desemnarii lex causae și al alegerii forului [Regulamentul (UE) 2016/1103, Regulamentul (UE) 2016/1104].

Revista romana de drept privat nr. 3/2018 - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri