Provocări contemporane în dreptul administrativ și în administrația publică

Picture 17 mai 2019 | 182 accesari

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din București organizează, în data de 17 mai 2019, Conferința Internațională „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV ȘI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ”, ediția a II-a.

Conferința este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente și perspectivele de evoluție ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional.

În cadrul Conferinței pot fi susținute lucrări din toate domeniile științelor administrative, care vor fi înscrise, în funcție de conținutul lor, într-una dintre cele două secțiuni:

SECȚIUNI:

I. Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional.
II. Provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI.
La Conferința se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.
Participantii au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.
Conferința este agreată de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților prin acordarea de puncte de pregătire profesională avocaților participanți.
Locul de desfășurare

Conferința va avea loc în Academia de Studii Economice din București.

Publicații

Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

– în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics).
– într-un volum în limba engleză publicat la ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul va fi indexat în Web of Science Thomson Reuters (Clarivate Analytics), Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, WorldCat, RePEc – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.
– în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice si administrative (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, Doaj, IndexCopernicus, RePEc): Perspectives of Law and Public Administration, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, Revista de Drept Public.

Reduceri de la taxele de participare

– Profesorii Academiei de Studii Economice din Bucuresti și membrii Societatii de Științe Juridice și Administrative beneficiază de o reducere intre 20 si 25% din taxa de inscriere. Pentru detalii clic aici.

Termene limită

– 5 mai 2019: trimiterea formularului de participare Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la Conferință.
– 10 mai 2019: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
– 12 mai 2019: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
– 14 mai 2019: plata taxei de participare.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul oficial: http://www.alpaconference.ro/

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM