Premiile Uniunii Juristilor din Romania pentru anul 2017

Picture 15 decembrie 2017 | 187 accesari

Vineri, 15 decembrie, sala "I.L. Caragiale" a Hotelului Ramada Majestic din București a găzduit ediția cu numărul 26 a Premiilor Uniunii Juriștilor din România. La gala de decernare a premiilor au dat curs invitației reputați profesori universitari și numeroși magistrați, avocați și alți specialiști din domeniul dreptului.

Festivitatea a început cu un discurs al domnului Ioan Chelaru, Președintele Uniunii Juriștilor din România, care a mulțumit participanților pentru prezența la acest deosebit eveniment prin care sunt recompensați cei mai prolifici autori în domeniul dreptului pe anul în curs.

Primul premiu decernat, Premiul "Mihail Eliescu", în domeniul dreptului civil, a revenit domnului Marian Nicolae pentru lucrarea "Drept Civil. Teoria generală – Vol. I. Teoria dreptului civil", apărută la Editura Solomon. Laudatio pentru acest premiu a fost rostit de domnul Mircea Bob.

În continuare, a fost decernat Premiul "I.L. Georgescu", oferit pentru lucrarea "Dreptul comerțului internațional. Tratat – Partea generală și partea specială, (Editura Universul Juridic)", autori Dragoș Alexandru Sitaru și Șerban-Alexandru Stănescu. În cazul acestui premiu, Laudatio a fost rostit de domnul Ioan Macovei.

Următorul moment al serii a fost decernarea Premiului "Vintilă Dongoroz" domnului Mihai Adrian Hotca pentru volumul "Manual de drept penal. Partea generală", apărut la Editura Universul Juridic, Laudatio fiind rostit de domnul Ovidiu Predescu.

Premiul "Anibal Teodorescu" a revenit Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" pentru cartea "Constituția României. Comentarii și Explicații", publicată la Editura C.H. Beck și coordonată de domnul Cristian Ionescu și doamna Corina Adriana Dumitrescu. Autori ai lucrării sunt doamna Cristina Bălăceanu, domnul Titus Corlățean, domnul Cristian Jora, doamna Laura Macarovschi, domnul Bogdan Pătrașcu și doamnele Roxana Mariana Popescu, Agata Mihaela Popescu și Doina Maria Tilea. Onoarea de a rosti Laudatioîn cazul acestui premiu a aparținut domnului Nicolae Popa.

Următorul premiu acordat cu prilejul acestei galei, "Andrei Rădulescu", în domeniul științelor interdisciplinare, a fost acordat domnului Ioan Macovei pentru lucrarea "Tratat de drept internațional privat", apărută la Editura Universul Juridic, domnul Gheorghe Gheorghiu având rolul de a rosti Laudatio.

Premiul Revistei "Dreptul", pentru publicistică științifică în domeniul dreptului a fost acordat domnilor Gheorghe Dobrican și Augustin Fuerea. Laudatio pentru acest premiu a fost rostit de domnul Ovidiu Predescu.

Volumul "Drept procesual civil. Vol. I, II și III, Ediția a II-a", autor Mihaela Tăbârcă, (Editura Solomon) a primit din partea Uniunii Juriștilor din România premiul "Viorel Ciobanu", în domeniul dreptului procesual civil și dreptului internațional. Laudatio a fost rostit de doamna Evelina Oprina.

În cadrul Festivității de decernare au fost oferite și două Diplome de excelență. Prima a fost pentru cartea "Codul Muncii și Legea Dialogului Social – comentarii și explicații", publicată la Editura Universul Juridic, volum coordonat de Ion Traian Ștefănescu, iar cea de-a doua a fost oferită doamnei Nicoleta Țândăreanu pentru lucrarea "Codul insolvenței comentat. Vol I – art. 1-182. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență", publicată tot la Editura Universul Juridic.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM