Invitatie la Conferinta Natională de Drept procesual civil

Picture 16 martie 2018 | 1209 accesari

Vineri, 16 martie 2018, Aula Magna a Facultăţii de Drept din Craiova găzduieşte Conferinţa Naţională de Drept procesual civil.

Un moment special al evenimentului îl constituie decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Ioan Leş de la Facultatea de Drept a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

Programul conferinţei:
10.00 - 10.30: Deschiderea conferinţei;
10.30 - 12.00: Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor universitar doctor Ioan Leş de la Facultatea de Drept a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu;
12.00 - 14.00: Pauză;
14.00 - 16.00: Lucrările conferinţei – Moderator: prof. univ. dr. Ioan Leş;
16.00 - 16.30: Pauză de cafea;
16.30 - 18.30: Lucrările conferinţei – Moderator: prof. univ. dr. Daniel Ghiţă.

SPEAKERI ŞI TEMATICĂ:
Prof. univ. dr. Ioan Leş – Facultatea de Drept, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Câteva repere semnificative asupra modificărilor aduse Legii nr. 304/2004
Prof. univ. dr. Traian Briciu – Facultatea de Drept, Universitatea din București
Aspecte practice privind revizuirea în procesul civil
Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache
Aspecte specifice privind executarea silită a obligațiilor de a face care pot fi aduse la îndeplinire de către creditor
Prof. univ. dr. Gheorghe Durac – Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Aspecte teoretice și practice privind disponibilitatea procesuală şi limitele manifestării ei
Prof. univ. dr. Radu-Gheorghe Geamănu – Facultatea de Drept, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Reglementarea arbitrajului în Codul de procedură civilă
Prof. univ. dr. Daniel Ghiţă – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Aspecte actuale privind competenţa funcţională
Conf. univ. dr. Eugen Hurubă – Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureș
Contribuții la studiul titlurilor executorii în materie civilă
Prof. univ. dr. Claudia Roşu - Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Consideraţii pe marginea Deciziei nr. 369/2017 a Curţii Constituţionale
Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ – Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Ipoteze practice privind soluțiile pe care le poate pronunța instanța de apel
Conf. univ. dr. Sebastian Spinei – Facultatea de Drept, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Consideraţii privind incidentele procedurale
Avocat Dragoş Nicu – Baroul Dolj
Efectele în timp ale Deciziei Curții Constituționale nr. 225/2017
Conf. univ. dr. Elena Belei; Prof. univ. dr. Sergiu Băieș – Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Simplificarea procedurii civile în Republica Moldova
Asist. univ. dr. Ioana Varga – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Particularități ale cererilor de intervenție în cadrul procesului civil

PARTENERI:
Baroul Dolj
Centrul Teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Camera Notarilor Publici Craiova
Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova

Conferinţa se adresează profesioniştilor în domeniul dreptului - magistraţi, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici - precum şi tuturor celor interesaţi de problemele controversate apărute în cei 5 ani de aplicare a Codului de procedură civilă.

Conferința este inclusă în programul de pregătire profesională continuă a avocaților.

Înscrierile se pot face până la data de 15 martie 2018, ora 14.00, la adresa de e-mail conferinte.dreptcraiova@yahoo.com, menţionând: date de identificare, afiliere profesională, dovada plăţii taxei de participare, date de contact.

Taxa de participare: 50 lei.
Se poate achita în contul RO36TREZ29120F330500XXXX, beneficiar Universitatea din Craiova, cod fiscal 4553380, cu mențiunea plata pentru CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT PROCESUAL CIVIL, precum şi la sediul Facultăţii de Drept, secretariat parter, inclusiv în ziua conferinţei.

Conferința are un format deschis, participanţii având posibilitatea să formuleze întrebări la adresa de e-mail conferinte.dreptcraiova@yahoo.com, până la data de 9 martie 2018, precum şi în cadrul sesiunilor de întrebări din timpul conferinţei.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM