Invitatie la conferinta cu tema "Dreptul portuar. Drept intern si dreptul UE"

Picture 25 aprilie 2018 | 501 accesari

Miercuri, 25 aprilie, Editura Universul Juridic şi Patronatul Portului Constanţa, în colaborare cu Compania Naţională "Administratia Porturilor Maritime" Constanţa, Academia de Stiinte Juridice-ASJR, Sectia de drept international si de drept comparat şi Revista Romana de Drept Maritim organizează Conferinţa cu tema "Dreptul portuar. Drept intern şi dreptul UE. Politica integrată a UE privind dezvoltarea şi modernizarea porturilor".

Conferinţa se va desfăşura la Sala CN APM SA – Gara Maritimă, Constanţa Port între orele 9.30 şi 12.30.

Program:
Cuvânt de deschidere
- Ministerul Transporturilor
- Ministerul Justiţiei
- Ec. Mihai Daraban – Preşedintele CCIR si al CCINA
- Prof. univ. dr. Marin Voicu
- Directorul General al CN Administratia Porturilor Maritime Constanţa

Tematică
1. Noul cadru normativ intern-2017, privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurii de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi în căi navigabile interioare
2. Perspective şi dimensiuni ale dezvoltării şi modernizării portuare în România
3. Politica integrată a UE privind dezvoltarea şi modernizarea porturilor maritime şi fluviale. Principalele Regulamente şi Directive:
3.1. Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al PE şi al Consiliului din 11.12.2013 privind orientarile UE pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport.
3.2. Regulamentul (UE) 360/2012 al Comisiei din 25.04.2012 privind aplicarea art. 107-108 şi TFUE în cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
3.3. Directiva 2009/16/CE a PE şi a Consiliului din 23.04.2009 privind controlul statului portului (J.O. 131/28.05.2009).
3.4. Directiva 2014/25/UE al PE si a Consiliului din 26.02.2014 privind achizitiile efectuate de entităţile care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale.
3.5. Concluziile Consiliului din 5.06.2014 privind ajutoarele de stat pentru porturile maritime.
3.6. Directiva 2006/123/12.12.2006 a PE şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne
3.7. Directiva 2014/23/UE a PE şi a Consiliului din 26.02.2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (J.O. UE-L 94/1-28.03.2014).
4.Regulamentul UE nr. 2017/352 al PE şi al Consiliului din 15.02.2017 (J.O.-UE din 3.03.2017) de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune relative la transparenţa financiară a porturilor. Efectul direct şi aplicarea imediată, fără transpunerea maritimă în dreptul intern. Principalele consecinţe şi măsurile/corecţiile necesare în plan legislativ, administrativ şi jurisprudenţial.
5. Comunicări ale Comisiei Europene:
5.1. "Porturile: un motor al creşterii economiei", aplicabilă concomitent cu Regulamentul 2017/352, adoptată la 23.05.2013.
5.2. "Actul privind piaţa unică II - Împreună pentru o nouă creştere" din 03.10.2012. Comisia a reamintit că atractivitatea transportului maritim depinde de disponibilitatea, eficienţa şi fiabilitatea serviciilor portuare şi de necesitatea de a aborda chestiunile referitoare la transparenţa finanţării din fonduri publice şi a taxelor portuare, precum şi eforturile de simplificare administrativă în porturi, şi de a revizui restricţiile privind furnizarea de servicii în porturi.
6. Dreptul Portuar în Europa şi în România. Necesitatea codificării, integrării/armonizării şi stabilităţii legislative.
7. Strategii şi proiecte de dezvoltare şi modernizare a porturilor maritime europene. Exemple de porturi maritime şi fluviale din UE.
8. Un exemplu European de codificare: "Codul porturilor maritime – 2016", Franţa.

Conferenţiari şi teme abordate:
1. Viorel Panait, Preşedintele Patronatului Portuar Constanţa şi Avocat Lucian Danilescu, Baroul Bucureşti – "Particularităţi ale impactului Regulamentui UE 2017/352 şi ale noii reglementări - Legea nr. 235/2017 în viaţa portuară, în dezvoltarea şi modernizarea porturilor".
2. Nicolae Dan Tivilichi, Directorul General al CN APM Constanţa – "Proiecte şi acţiuni ale managementului Portului Maritim Constanţa, în contextul Politicii integrate a UE privind dezvoltarea şi modernizarea porturilor".
3. Prof. univ. dr. Marin Voicu – "Studiu privind porturile maritime ale lumii în 2016 (elaborat în 2017 de UNCTAD-ONU)" şi "Un exemplu European de codificare: "Codul porturilor maritime", 2016, Franţa.
4. Avocat Maria Veriotti – "Jurisprudenţă judiciară şi arbitrală privind litigii portuare. Soluţii de principiu".
5. Comandant Laurenţiu Mironescu, "Coremar" – "Starea şi proiectele privind pilotajul şi remorcajul portuar".
6. Tănase Pepi – Direcţia Juridică CN APM SA – "Regimul juridic domenial al Portului Constanţa".
7. Ec. Alexandru Crăciun, Director Comercial CN APM SA, şi avocat Laurenţiu Danilescu –"Particularităţi ale contractelor dintre profesioniştii portuari şi dintre aceştia şi terţi operatori economici".
8. Securitatea portuară – CN APM SA şi ANR.
9. Poliţia portuară şi autorităţile de control – CN APM SA şi ANR.

Documentar şi lansare de carte:
1. Volumul: "Porturile maritime şi fluviale. Drept intern şi dreptul Uniunii Europene", de prof. Marin Voicu, Editura Universul Juridic – 2018.
2. Studiul UNCTAD-2017 privind: "Transporturile maritime şi porturile în 2016".

INVITAŢI / PARTICIPANŢI
1. Ministerul Justiţiei, co-iniţiator legal al proiectului Codului Maritim Român-CMR şi al Codului porturilor maritime şi fluviale româneşti – Direcţia elaborare acte normative şi Direcţia afaceri europene şi drepturile omului.
2. Ministerul Transporturilor, co-iniţiator legal al proiectului Codului maritim Român-CMR şi al Codului porturilor maritime şi fluviale româneşti.
3. Prefectul judeţului Constanţa.
4. Academia de Ştiinte Juridice-ASJR – Sectia de drept internaţional şi drept comparat.
5. Institutul de Cercetări Juridice "Andrei Rădulescu" al Academiei Române.
6. Baroul Constanţa.
7. Organizaţia Patronală a Portului Constanţa.
8. Sindicatele marinarilor şi portuarilor.
9. Consilieri juridici din Portul Constanţa.
10. CN APM Constanţa.
11. ANR – MTI.
12. CCIR si CCINA.
13. Ceronav Constanţa.
14. Universitatea Maritimă Constanţa.
15. Academia Navală “Mircea cel Bătrân".
16. Idu Shipping & Services.
17. Comvex SA-Port Constanţa.
18. Interservices SA Bucureşti.
19. Navmar Constanţa.
20. Coremar Port Constanţa.
21. Alţi operatori portuari.

Responsabili:
1. Prof.univ.dr. Marin Voicu – coordonator tematic.
2. Prof. univ. dr. Adrian Constantin Stoica – Decanul Facultatii de drept si de stiinte administrative a Universitatii "Ovidius" din Constanta.
3. Director General – CN APM SA Constanţa.
4. Director General "COMVEX" SA- Port Constanţa.

Nota
Tematica se regaseste în volumul "Porturile maritime şi fluviale. Drept intern şi dreptul UE" – 2018.

Participarea este liberă şi se face în baza invitaţiilor program, fără taxe.

Pentru mai multe detalii – Viorel Panait (Preşedintele Patronatului Operatorilor Portuari), tel. 0722.284.424, sau prof. Marin Voicu, tel. 0722.213.989.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM