Efectele Legii nr. 212/2018 în activitatea instanțelor și a justițiabililor; Principalele modificări aduse Legii contenciosului administrativ

Picture 13 decembrie 2018 | 428 accesari

Camera de Comerț și Industrie București și Universul Juridic organizează conferința Efectele Legii nr. 212/2018 în activitatea instanțelor și a justițiabililor; Principalele modificări aduse Legii contenciosului administrativ.

Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2018 la Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, sala Aula Carol I, Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București.

Prezentare:

Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului dministrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative (denumită în continuare, „Legea nr. 212/2018”) a fost publicată în Monitorul Oficial – Partea I, nr. 658 din 30 august 2018. Modificările aduse prin această lege au intrat în vigoare în data de 2 august 2018.

Obiective principale ale acestui act normativ important sunt: reducerea duratei de soluționare a litigiilor; echilibrarea volumului de activitate între secțiile instanțelor și între instanțe; crearea premiselor legale pentru respectarea în mod real a dreptului cetățenilor de acces la justiție și de soluționare a litigiilor într-un termen rezonabil.

Noile norme procedurale se aplică numai proceselor începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 212/2018 (respectiv după data de 2 august 2018).

Procesele în curs de judecată rămân supuse legii în vigoare la data introducerii cererii, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, la care face trimitere Legea nr. 554/2004 ca norme de completare, în măsura în care regulile procesual civile nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte.

Prin toate aceste modificări au fost aduse unele dintre clarificările îndelung așteptate de practicienii dreptului și justițiabili, împreună cu o serie de soluții menite să asigure deblocarea sistemului judiciar și judecarea cât mai rapidă a cauzelor de contencios administrativ.


Teme de dezbatere:

Modificări privind procedura plângerii prealabile;

Partajarea competenței judiciare privind contractele administrative și consecințe asupra procedurii plângerii prealabile;

Accelerarea procedurii de judecată a litigiilor de contencios administrativ;

Principalele modificări aduse Legii nr. 101/2016 și Codului de procedură fiscal.


Vorbitori:

Robert-Marius Cazanciuc, Președinte, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Senatul României

Prof. univ. dr., av. Traian Briciu, director, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Jud. Adina Ghiță, Secția de contencios administrativ a Tribunalului Municipiului București

Jud. Eugenia Marin, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal

Conf. univ. dr., av. Cristian Clipa

Jud. Ionel Florea, Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal

Conf. univ. dr. Iuliana Rîciu, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal

Lector univ. dr., jud. Liviu Zidaru, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă (și, anterior, la Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal)

Pentru inscrierea la conferinta: https://www.universuljuridic.ro/efectele-legii-nr-212-2018-in-activitatea-instantelor-si-a-justitiabililor-principalele-modificari-aduse-legii-contenciosului-administrativ/#formular

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM