Conferinta Baroului Bihor si INPPA: "Aplicarea codurilor fundamentale in Anul Centenarului Marii Uniri"

Picture 27 ianuarie 2018 | 208 accesari

Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, Baroul Bihor, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, a organizat conferinţa cu tema "Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri". Evenimentul a reunit la Hotel Ramada din Oradea sute de avocaţi şi alţi specialişti în drept din Bihor şi judeţele învecinate, într-un format dinamic fiind abordate de către toţi lectorii probleme punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a Noilor Coduri.

În prima parte a zilei au avut loc dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă, lectori fiind domnii av. dr. Traian Cornel Briciu, vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi director al I.N.P.P.A., av. dr. Claudiu Constantin Dinu, responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept privat, av. dr. Mircea Ursuţa, membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC. Aspecte cu privire la aplicarea Codului de procedură civilă, judecata în prima instanţă şi căile de atac, respectiv implicaţiile în materia executării silite au fost doar câteva din temele dezbătute, pe parcursul a patru ore, de lectori împreună cu participanţii la conferinţă.

După prânz, au început lucrările secţiunii de drept penal/procesual penal. Domnul av. dr. Petruţ Ciobanu, vicepreşedinte al U.N.B.R., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept public şi prodecan al Baroului Bucureşti, a conferenţiat în prima parte a secţiunii despre problema dreptului la apărare în actuala legislaţia penală. A urmat domnul dr. Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel din Oradea, formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi membru în Comisiile de elaborare a proiectului NCP şi a NCPP, domnia sa punând în discuţie subiectul "Ridicarea măsurilor asiguratorii – aporii jurisprudenţiale". Nu în ultimul rând, domnul av. dr. Mihai Adrian Hotca, lector I.N.P.P.A. şi membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP, a discutat cu avocaţii prezenţi la Hotel Ramada despre probleme de drept privind infracţiunile din Legea nr. 31/1990.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM