Cea de-a IV-a editie a Conferintei Nationale de Contencios Administrativ

Picture 18 mai 2018 | 722 accesari

Cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Contencios Administrativ a avut loc joi, 18 mai, la Aula Magna a Facultatăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi a fost moderată de conf. univ. dr. Alexandru Sorin Ciobanu, avocat în Baroul Bucureşti şi cadru didactic al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, şi de lect. univ. dr. Bogdan Dima, cadru didactic al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.

După o scurtă alocuţiune introductivă susţinută de conf. univ. dr. Alexandru Sorin Ciobanu au început dezbaterile primului panel, în cadrul căruia au fost prezentate temele Activitatea Agenției Naționale de Integritate reflectată în jurisprudența instanțelor de contencios administrative, Revizuirea pentru încălcarea dreptului UE în contenciosul administrativ, Excepția de nelegalitate – analiză din perspectiva dreptului european şi Observații asupra contenciosului contractelor administrative: Între o reglementare specială și mai vechea Lege a contenciosului administrativ… Cum stăm după intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2016?. Speakerii acestui panel au fost prof. univ. dr., avocat Dana Tofan, prof. univ. dr. Dacian Cosmin Dragoș, conf. univ. dr., avocat Cristian Clipa.

Cel de-al doilea panel al conferinţei a fost completat de judecător dr. Eugenia Marin, conf. univ. dr., avocat Ovidiu Podaru şi judecător Mihai Pantelimon Drăguțescu, temele abordate fiind Probleme practice generate de aplicarea art. 24 din Legea contenciosului administrative, Despre legalitatea procedurilor administrative derogatorii de la prevederile Legii nr. 554/2004, instituite prin acte administrative normative, Tendințe actuale în litigiile privind urbanismul și dreptul mediului, achizițiile publice, statutul funcționarilor publici, precum şi Analiza noii propuneri legislative de modificare a Legii contenciosului administrativ (PLX nr. 76/2018).

După o scurtă pauză, sub moderarea lect. univ. dr. Bogdan Dima, lucrările conferinţei au continuat cu cel de-al treilea panel, unde conf. univ. dr. Iuliana Rîciu, lect. univ. dr., jud Liviu Gheorghe Zidaru şi jud. dr. Bogdan Cristea au prezentat temele Suspendarea executării actelor administrative și a actelor administrative fiscale potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, Aspecte critice cu privire la procedurile jurisdicționale în materia achizițiilor publice (reglementare și aplicare practică). Posibile sugestii de îmbunătățire şi Analiza cadrului procesual specific acțiunii de contencios administrativ – de la teorie la practică.

Ultimul panel al conferinţei a fost compus din jud. dr. Gabriela Bogasiu, prof. univ. dr., avocat Traian Briciu şi conf. univ. dr., avocat Alexandru-Sorin Ciobanu, temele prezentate fiind Repararea pagubei produse prin conduita nelegală a autorităților publice. Acțiunea în despăgubire, între diversitatea practicii și limitele reglementării, Distincția dintre actele administrative individuale și cele normative, cu privire specială asupra domeniului dezvoltării urbane. Consecințe de ordin procesual, Experimente legislative controversate în materia contenciosului administrativ: eliminarea competenţei exclusive a instanţei de contencios administrativ în materia soluţionării excepţiei de nelegalitate; noile propuneri în materia litigiilor privind contractele administrative (PLX 76/2018); reformarea regimului de contestare a actelor Curţii de Conturi (PLX 442/2017) şi Interpretarea dispoziţiilor din Legea nr. 554/2004 cu privire la cererile având ca obiect "operaţiuni administrative": între teorie şi practică.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM