Universul Juridic

Horia ȚIȚ
Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; avocat, Baroul Iași

Picture

Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; avocat, Baroul Iași