Slavoiu Radu

S-a născut la 21 ianuarie 1978, în București.

Studii: Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept – studii de licență (1996-2000), Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu” – curs postuniversitar (2007), Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – curs postuniversitar (2012-2013), Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept – studii doctorale (2010-2015).

Activitate profesională: Baroul București, avocat (2000-2002), Serviciul Român de Informații, Direcția Juridică, consilier juridic (2002-prezent).

Activitate ştiinţifică:

- coautor la 6 lucrări de specialitate în domeniul dreptului penal și procesual penal (Tehnici speciale de investigare în justiția penală, 2009; Drept penal. Partea generală I-II, 2011; Noul Cod penal. Note. Corelații. Explicații, 2014; Noul Cod penal și Codul penal anterior. Adnotări, situații tranzitorii, noutăți, 2014; Instituții de drept penal, 2014; Procedură penală. Curs pentru admiterea în magistratură și avocatură, ediția I – 2014, ediția a II-a – 2015);
- autor a 21 de articole în reviste juridice de specialitate (Dreptul, Pandectele Române, Lex et Scientia International Journal, Revista de Note și Studii Juridice, Tax Magazine); - susțineri și participare la 7 conferințe internaționale pe teme de drept penal și procesual penal.

Recunoaştere ştiinţifică: Doctor în drept al Universității „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept (2015).

Activitate didactică: Asistent universitar la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept, disciplinele Drept penal. Partea generală și Drept procesual penal. Partea specială (2010-prezent).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM