1579249440QA2XLM.png

Cod: 11645

ISBN: 1843-264601904

Editura:

Data aparitiei: 2020

Colectia:

Pagini: 388

Disponibilitate: in stoc

Revista Romana de Drept Privat nr. 4/2019

Autor:

Acest numar al Revistei, dedicat Dreptului Muncii, a fost realizat cu aportul membrilor Asociației „Societatea de Dreptul Muncii și Securitații Sociale” și reprezinta o importanta și, speram, utila prezența a Asociației in dezbaterea doctrinara actuala privind poziționarea Dreptului muncii in cadrul ramurilor de drept ce alcatuiesc ordinea de drept romaneasca.

Acest subiect, mai ales cel privind autonomia Dreptului muncii, a facut și in trecutul recent obiect de disputa teoretica, cu precadere in dialogul cu unii autori de Drept civil, iar contribuțiile semnificative ale Prof. dr. I.T. Ștefanescu și Prof. dr. A. Țiclea au avut darul sa marcheze aria de competența normativa a Dreptului muncii in raport cu Dreptul civil.

De altfel, Asociația și-a propus, prin voința exprimata de membrii sai și consemnata, ca atare, in actele sale constitutive, sa fie un „actor” pe scena dezbaterilor doctrinare, precum și promotoarea unor soluții de optimizare a legislației muncii sau, dupa caz, un sprijin util pentru practicienii dreptului in deslușirea și aplicarea legislației in materia raporturilor juridice de munca.

Racordata la disputele teoretice de la nivel internațional, in calitatea sa de organizație afiliata la Societatea Internaționala de Dreptul Muncii și Securitații Sociale, Asociația și-a propus sa reprezinte un cadru instituțional adecvat schimbului de idei intre juriștii specializați in domeniul sau de expertiza și activitate și sa promoveze, totodata, modalitați concrete de sprijinire a procesului de perfecționare a pregatirii profesionale de specialitate a tinerilor cercetatori și practicieni prin colaborarea continua pe baza de parteneriat cu prestatori de servicii educaționale autorizați.

Dorim, in incheierea acestor randuri, sa exprimam toata gratitudinea noastra fața de conducerea RRDP și, in special, mulțumirile noastre sunt adresate Prof. dr. Valeriu Stoica pentru solicitudinea manifestata, cat privește gazduirea studiilor intocmite intr-un numar al revistei, dedicat Dreptului muncii, precum și bunele sale oficii in finalizarea publicarii revistei, in forma și substanța juridica, pe care speram sa le aprecieze cititorii acesteia.

 

Asociația „Societatea de Dreptul Muncii și Securitații Sociale”

 

 

Președinte de Onoare                                                                  Președinte

             Profesor universitar doctor                                                  Profesor universitar doctor

            Alexandru Athanasiu                                                           Marioara Țichindelean

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri