Radu-Mihai Necula

Despre autor:
Este judecător la Tribunalul Prahova

Aticole publicate:
- Este practica judiciară izvor de drept civil?, în Curierul Judiciar nr. 1/2018;
- Intervenţie voluntară. Apel. Începerea curgerii termenului de apel. Repunere în termen. Motive (comentariu cu privire la decizia nr. 321/2017 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti), în RRDJ nr. 3/2017;
- Reflecţii asupra raportului dintre procedura completării hotărârii prevăzută de art. 444 C. pr. civ. şi cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., respectiv ipoteza în care instanţa nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, în RRDJ nr. 6/2016;
- Cerere de repunere în termenul de formulare a plângerii contravenţionale. Modalitatea de invocare a motivelor de nulitate a procesului verbal de constatare a contravenţiei. Aplicabilitatea deciziilor pronunţate de ICCJ în soluţionarea recursurilor în interesul legii (comentariu cu privire sentinţa civilă nr. 1306/2015 pronunţată de Judecătoria Călăraşi şi cu privire la decizia civilă nr. 1259/2015 pronunţată de Tribunalul Călăraşi), în RRDJ nr. 4/2016;
- Câteva consideraţii punctuale privind modificările legislative aduse în materia executării silite prin intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 138/2014, în RRDJ nr. 6/2015;
- Consideraţii privind procedura citării prin publicitate, în RRDJ nr. 3/2014;
- Repunerea în termenul de complinire a lipsurilor cererii de chemare în judecată în cadrul procedurii verificării şi regularizării cererii prevăzute de art. 200 C. pr. civ. şi repunerea în termenul de formulare a întâmpinării în noul Cod de procedură civilă, în RRDP nr. 5/2013.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM