1519210862RWEALW.png

Cod: 400791

Editura: Editura Universul Juridic

Data aparitiei: 2018

Colectia:

Pagini: 464, 536, 112, 344, 496, 136

Disponibilitate: rezervare

Pachet: Codul penal si Codul de procedura penala, Codul civil, Legea contenciosului administrativ, Legea societatilor si Contracte. GRATUIT Constitutia Romaniei

Ed. ingrijita de:Riciu Iuliana
Ed. ingrijita de:Lupascu Dan
Ed. ingrijita de:Vasile Nemes

Pachetul contine:
1. Codul penal si Codul de procedura penala. Editie tiparita pe hartie alba. Legislatie consolidata si index: ianuarie 2018

CODUL PENAL
CODUL PENAL SI CODUL DE PROCEDURA PENALA. LEGISLATIE CONSOLIDATA SI INDEX: IANUARIE 2018 INCLUDE:
● corelatii cu vechile reglementari
● dispozitii de aplicare
● decizii ale Curtii Constitutionale
● recursuri in interesul legii
● hotarari prealabile
● dispozitii conexe

Editia 6 a lucrarii Codul penal si Codul de procedura penala. Legislatie consolidata si index: ianuarie 2018, tiparita pe hartie alba de calitate superioara si ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupascu, cuprinde Codul penal si Codul de procedura penala, actualizate in ianuarie 2018, articolele celor doua Coduri fiind insotite, acolo unde este cazul, de dispozitii tranzitorii, de aplicare sau conexe, necesare unei depline intelegeri a reglementarii.

Volumul Codul penal si Codul de procedura penala. Legislatie consolidata si index: ianuarie 2018 include cele mai noi:
● decizii ale Curtii Constitutionale:
– D.C.C. nr. 651/2017 (M. Of. nr. 1000 din 18 decembrie 2017);
– D.C.C. nr. 554/2017 (M. Of. nr. 1013 din 21 decembrie 2017);
– comunicatul Compartimentului Relatii externe, relatii cu presa si protocol al Curtii Constitutionale din 18 ianuarie 2018;
● recursuri in interesul legii:
– Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 15/2017 (M. Of. nr. 946 din 29 noiembrie 2017);
– Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 21/2017 (M. Of. nr. 1024 din 27 decembrie 2017);
– Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 26/2017 (www.scj.ro);
● hotarari prealabile:
– Dec. ICCJ (Complet DCD/P) nr. 23/2017 (M. Of. nr. 878 din 8 noiembrie 2017);
– Dec. ICCJ (Complet DCD/P) nr. 24/2017 (M. Of. nr. 860 din 1 noiembrie 2017).

Indexul plasat la finalul fiecarui Cod faciliteaza utilizarea acestuia, indicand sediul materiei pentru diverse institutii importante in domeniul penal, respectiv in domeniul procedurii penale, asigurand totodata o cautare rapida a cuvintelor-cheie aferente.

Lucrarea Codul penal si Codul de procedura penala. Legislatie consolidata si index: ianuarie 2018 este destinata nu doar practicienilor, studentilor, ci si teoreticienilor interesati de acest domeniu. \

2. Codul civil. Editie tiparita pe hartie alba. Legislatie consolidata si index: 10 ianuarie 2018

CODUL CIVIL. LEGISLATIE CONSOLIDATA SI INDEX: 10 IANUARIE 2018 INCLUDE:
● dispozitii de aplicare
● recursuri in interesul legii
● hotarari prealabile
● dispozitii conexe


Ediția 3 a lucrarii Codul civil. Legislatie consolidata si index. 10 ianuarie 2018, ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupașcu și tiparita pe hartie alba de calitate superioara, cuprinde Codul civil (Legea nr. 287/2009), actualizat la 10 ianuarie 2018, articolele Codului fiind insoțite, acolo unde este cazul, de dispoziții tranzitorii și de aplicare, de dispoziții conexe, de extrase din Constitutia Romaniei, de decizii CNA, dar si de recursuri in interesul legii si hotarari prealabile, necesare unei depline intelegeri a reglementarii.

Codul civil. Legislatie consolidata si index. 10 ianuarie 2018 contine si:
Decizia ICCJ (Complet RIL) nr. 24/2017 (www.scj.ro) referitoare la dispozitiile art. 2.030 NCC;
Decizia ICCJ (Complet RIL) nr. 28/2017 (www.scj.ro) referitoare la dispozitiile art. 107 NCC;
Decizia ICCJ (Complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nr. 60/2017 (M. Of. nr. 928 din 24 noiembrie 2017) referitoare la dispozitiile art. 2.431 NCC.
Indexul plasat la finalul Codului faciliteaza utilizarea acestuia, indicand sediul materiei pentru diverse institutii importante in domeniul dreptului civil si asigurand o cautare rapida a cuvintelor-cheie aferente.

Lucrarea Codul civil. Legislatie consolidata si index: 10 ianuarie 2018 este destinata nu doar practicienilor si studentilor, ci si teoreticienilor interesati de acest domeniu.

3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, legislatie conexa si jurisprudenta. Legislatie consolidata si index: 4 ianuarie 2018

INCLUDE SI:
● Cuvant-inainte
● 6 acte normative si dispozitii conexe
● Index
● Decizii ale Curtii Constitutionale
● Recursuri in interesul legii
● Hotarari prealabile
● Jurisprudenta relevanta

Culegerea intitulata Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, legislatie conexa si jurisprudenta a pornit de la realitatea ca actuala reglementare a contenciosului administrativ prin Legea nr. 554/2004, intrata in vigoare la inceputul anului 2005, reprezinta un veritabil pas inainte si o evolutie a legislatiei in aceasta materie.

In contextul dinamic al dreptului european, regulile fundamentale impuse la nivel european pentru garantarea dreptului la un proces echitabil, care presupun modelarea principiilor specifice procedurii contencioase, caracterul specific al dreptului Uniunii Europene, precum si contributia practicii judiciare, a jurisprudentei Curtii Constitutionale si a doctrinei administrative, sunt elemente care au determinat perfectionarea legislatiei in materia contenciosului administrativ, astfel ca, in plan principal sau secundar, Legii nr. 554/2004 i-au fost aduse modificari si completari care au fost evidentiate in prezenta lucrare.

Sub impulsul determinat atat de dinamica sociala, cat si de dinamica fenomenului administrativ care se reflecta si in plan legislativ, am apreciat ca se impune ca aceasta culegere sa cuprinda atat Legea nr. 554/2004, actualizata si insotita de jurisprudenta relevanta, cat si legislatia conexa acesteia.

Culegerea legislativa de fata ofera posibilitatea ca, urmarind firul articolelor din Legea nr. 554/2004, cititorul sa cunoasca atat modificarile si completarile legislative care au intervenit pana in prezent, cat si cele mai importante decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii si hotarari prealabile (decizii ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) cu privire la acestea.

De asemenea, in cuprinsul acestei culegeri se regasesc si modificarile si completarile legislative aduse Legii nr. 554/2004, urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, a Legii nr. 76/2012 privind punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010, a Legii nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 si a Legii nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe.

Cunoasterea sistemului legislativ ofera posibilitatea de a clarifica conditiile si limitele controlului de legalitate, sanctiunile, in materia atat de complexa a contenciosului administrativ, cat si a actelor normative conexe.

Aceasta culegere legislativa, incluzand si jurisprudenta, a fost conceputa pentru a veni in sprijinul practicienilor, al teoreticienilor, precum si al tuturor celor interesati de Legea contenciosului administrativ, de legislatia conexa si de practica judiciara aferenta, cu dorinta si speranta ca isi va dovedi pe deplin utilitatea pentru a cunoaste rapid, eficient si complet legislatia la zi in aceasta materie, legatura altor acte normative cu legea-cadru – Legea nr. 554/2004, precum si unele solutii relevante oferite de jurisprudenta.

Dr. Iuliana Riciu


4. Legea societatilor nr. 31/1990, legislatie conexa si jurisprudenta. Editie tiparita pe hartie alba. Legislatie consolidata si index: ianuarie 2018

LEGEA SOCIETATILOR NR. 31/1990, LEGISLATIE CONEXA SI JURISPRUDENTA.
LEGISLATIE CONSOLIDATA SI INDEX: IANUARIE 2018
INCLUDE:
● 15 acte normative
● index
● recursuri in interesul legii
● hotarari prealabile
● dispozitii conexe
● jurisprudenta relevanta


Lucrarea Legea societatilor nr. 31/1990, legislatie conexa si jurisprudenta cuprinde dispozitiile Legii nr. 31/1990, actualizate in ianuarie 2018, incluzand decizii de admitere a recursurilor in interesul legii, hotarari prealabile, denumiri marginale ajutatoare, index, note redactionale, scurte extrase relevante din legi incidente si jurisprudenta relevanta, in vederea crearii unui instrument cat mai eficient si mai usor de utilizat de catre practicieni, dar si de catre publicul larg.

Prezenta lucrare mai contine si 14 acte normative uzuale actualizate, care vin in completarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990:
Codul civil (extras);
Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine;
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului;
O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (extras);
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare;
O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului;
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
OMFP nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei (extras);
Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels;
Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.

5. Contracte. Legislatie, jurisprudenta, modele adnotate
Prezenta culegere reuneste prevederile legale referitoare la contractele uzuale, extrase din Codul civil, Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, O.G. nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Codul muncii, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, O.G. nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, Statutul profesiei de avocat, Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator si din alte acte normative.

Fiind special conceputa pentru a deveni un instrument de lucru esential (si, totodata, usor de utilizat) in activitatea zilnica a practicianului, lucrarea a fost completata cu dispozitii fiscale aferente contractelor in cauza, cu jurisprudenta relevanta si cu contracte-model insotite de scurte note, precizari etc.

Conf. univ. dr. Vasile Nemeș


GRATUIT
6. Constitutia Romaniei si legislatie conexa. Editie tiparita pe hartie alba.Legislatie consolidata si index – 2018
Orice societate organizata statal impune existenta unui ansamblu de reguli care sa determine modul de constituire, organizare si exercitare a puterii publice.
Constitutia reglementeaza elementele fundamentale ale structurii oricarui stat democratic, garanteaza drepturile fundamentale cetatenesti si fixeaza sarcinile corespunzatoare acestor drepturi. Potrivit art. 1 alin. (5), in Romania respectarea Constitutiei este obligatorie.
De aceea, textul legii fundamentale trebuie sa fie cunoscut de toti cetatenii acestei tari.

Lucrarea Constitutia Romaniei si legislatie conexa. Legislatie consolidata si index – 2018 mai cuprinde 3 acte normative conexe importante, actualizate:
● Legea cetateniei romane nr. 21/1991;
● Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale;
● Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

Despre colectie:
PRO LEGE – O colecție necesara oricarui jurist:

reuneste intre copertele fiecarei culegeri informatii esentiale si extinse din domeniul abordat, inlesnind astfel utilizatorului activitatea de informare si de cercetare, reducand semnificativ si eficient timpul dedicat acesteia
prezinta pachete de acte normative consolidate, atent selectate in vederea acoperirii domeniului vizat, imbogatite cu note si referinte utile, structurate si evidentiate profesionist si menite a facilita intelegerea vointei si a intentiilor legiuitorului (prin semnalarea si/sau prin prezentarea unor corelatii ori a unor spete relevante, in unele cazuri prin oferirea unor lamuriri punctuale etc.);

seria PREMIUM din cadrul colectiei PRO LEGE este tiparita pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, beneficiaza de grafica si de cromatica speciale (in vederea unui plus de evidentiere a informatiilor-cheie), incluzand totodata un vast material informativ suplimentar;

fiecare culegere in parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activitatii de zi cu zi in cadrul domeniului caruia ii este dedicata si pe care il reprezinta, organizand unitar informatiile necesare unei bune cunoasteri a domeniului respectiv.


COORDONAREA GENERALA a Colecției PRO LEGE este asigurata de consilier juridic Oliviu Craznic.
Așteptam sugestiile și propunerile dvs pe adresa prolege [at] universuljuridic.ro

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri