1519216467S44ZM5.png

Cod: 400792

Editura: Editura Universul Juridic

Data aparitiei: 2017

Colectia:

Pagini: 784, 656

Disponibilitate: in stoc

Pachet: Codul de procedura civila si Codul civil 2017

Autor:Ursuta Mircea
Ed. ingrijita de:Lupascu Dan

Pachetul contine:
1. Codul de procedura civila 2017 Jurisprudenta. Sinteze
Codul de procedura civila 2017. Jurisprudenta. Sinteze reprezinta continuarea unui proiect inceput in 2016.
Astfel, in fiecare an, oferim practicianului, studentului sau oricarei persoane interesate de procedura civila un instrument de lucru util, pe care sa il poata avea la indemana pentru informatii de baza actualizate, esentiale in aplicarea dreptului procesual civil.
Mai precis, sub fiecare articol al Codului, cel interesat va gasi:
– legislatie conexa;
– taxa de timbru aferenta (unde este cazul);
– extrase relevante din motivarea deciziilor Curtii Constitutionale;
– extrase din deciziile pronuntate de Instanta Suprema in RIL si HP;
– extrase din cele mai relevante decizii de speta ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
– extrase din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului;
– extrase din minutele de unificare a practicii judiciare.
Avand in vedere faptul ca inca se mai aplica, in paralel, si Codul de procedura civila din 1865, sub articolele Noului Cod se regasesc si articolele corespondente ale vechiului Cod de procedura civila.
De asemenea, tot din acest considerent, am decis sa pastram si sinteza noutatilor Codului de procedura civila si sintezele actelor normative de modificare a acestuia.
Ne propunem ca an de an sau oricand va fi nevoie sa actualizam informatiile din carte, astfel incat aceasta sa contina minimul necesar oricarei persoane intr-o sala de judecata sau pentru dezlegarea rapida a problemelor ridicate de diverse intrebari.
Pentru a nu mari considerabil volumul lucrarii, am decis sa publicam doar extrase din deciziile de speta ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si doar cele cu adevarat importante cu privire la aspecte esentiale si preponderent de noutate ale actualului Cod de procedura civila.


Sinteza modificarilor aduse de Legea nr. 17/2017

Prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 au fost operate cateva modificari ale Codului de procedura civila.
Aceste modificari nu sunt de esenta si vizeaza doar clarificarea unor probleme punctuale ce au aparut in practica judiciara.
Astfel:
a) in materia procedurii necontencioase s-a inlaturat o neconcordanta legislativa, prevazandu-se ca sunt supuse caii de atac toate incheierile in materie necontencioasa, nu doar cele prin care se admite cererea, asa cum era in forma anterioara a textului;
b) in materia arbitrajului, de asemenea, s-a inlaturat o scapare legislativa similara, prevazandu-se ca toate hotararile curtii de apel prin care se solutioneaza actiuni in anularea hotararilor arbitrale pot face obiectul recursului la Instanta Suprema. Anterior modificarii, textul art. 613 NCPC a fost interpretat de Inalta Curte in sensul ca doar hota¬rarile prin care se admitea actiunea in anularea hotararii arbitrale pot fi atacate cu recurs, cele prin care se respingea o astfel de actiune fiind definitive;
c) inscrisurile sub semnatura privata pot fi titluri executorii numai daca sunt inregistrate in registre publice;
d) prin modificarea art. 651 alin. (4), se introduce posibilitatea ca instanta de executare sa pronunte si sentinte, nu numai incheieri;
e) prin modificarea art. 652 alin. (2), se extinde aplicarea acestui text si la ipoteza existentei bunurilor imobile, nu numai a bunurilor mobile, cum era prevazut in forma anterioara a textului;
f) prin modificarea art. 666 alin. (2), se introduce obligatia comunicarii incheierii de incuviintare a executarii silite executorului judecatoresc si creditorului;
g) prin modificarea alin. (7) al aceluiasi articol, se introduce obligatia comunicarii si a hotararii instantei de apel executorului judecatoresc;
h) intrucat textul art. 719 NCPC se aplica si in procedura fiscala, prin modificarea acestuia s-a prevazut ca incheierea pronuntata de curtea de apel cu privire la cererea de suspendare va fi atacata cu recurs si nu cu apel, avandu-se in vedere ca, in aplicarea NCPC, Inalta Curte de Casatie si Justitie nu solutioneaza apeluri;
i) prin modificarea art. 782 alin. (1) NCPC, se restrange competenta executorului judecatoresc in materie de poprire, fiind competent doar executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul. In forma anterioara a textului legal, era competent si executorul din circumscriptia curtii de apel unde isi avea domiciliul sau sediul tertul poprit;
j) prin modificarea art. 889 NCPC, se introduce posibilitatea ca cererea de executare fara somatie sa poata fi facuta si pe cale separata, nu numai odata cu cererea de incuviintare a executarii silite, asa cum era in vechea forma a textului.


Conf. univ. dr. MIRCEA URSUȚA


2. Codul civil si legislatie conexa. Editie PREMIUM. Legislatie consolidata si index - 2017
Ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupascu, culegerea Codul civil si legislatie conexa continua seria editiilor PREMIUM pentru anul 2017.
Editiile PREMIUM sunt tiparite pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, ofera un continut consolidat si imbogatit constand in numeroase acte normative, extrase atent selectate si jurisprudenta relevanta, nationala si europeana, la care se adauga diverse alte informatii utile, structurate profesionist si evidentiate adecvat prin grafica si cromatica speciale.

Astfel, culegerea include:
● Codul civil;
● Legea nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
● Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare;
● Legea locuintei nr. 114/1996;
● Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
● Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
● O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte;
● O.G. nr. 89/2000privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
● Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
● Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei;
● Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992;
● O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
● Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor;
● O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
● Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;
● O.U.G. nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb;
● O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in domeniul bancar (extras);
● Ordinul presedintelui ANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (extras);
● Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;
● Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania (extras);
● Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (extras);
● Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare;


Seria PREMIUM se adreseaza practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studentilor.


PRO LEGE – O colecție necesara oricarui jurist:

reuneste intre copertele fiecarei culegeri informatii esentiale si extinse din domeniul abordat, inlesnind astfel utilizatorului activitatea de informare si de cercetare, reducand semnificativ si eficient timpul dedicat acesteia
prezinta pachete de acte normative consolidate, atent selectate in vederea acoperirii domeniului vizat, imbogatite cu note si referinte utile, structurate si evidentiate profesionist si menite a facilita intelegerea vointei si a intentiilor legiuitorului (prin semnalarea si/sau prin prezentarea unor corelatii ori a unor spete relevante, in unele cazuri prin oferirea unor lamuriri punctuale etc.);

seria PREMIUM din cadrul colectiei PRO LEGE este tiparita pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, beneficiaza de grafica si de cromatica speciale (in vederea unui plus de evidentiere a informatiilor-cheie), incluzand totodata un vast material informativ suplimentar;

fiecare culegere in parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activitatii de zi cu zi in cadrul domeniului caruia ii este dedicata si pe care il reprezinta, organizand unitar informatiile necesare unei bune cunoasteri a domeniului respectiv.


COORDONAREA GENERALA a Colecției PRO LEGE este asigurata de consilier juridic Oliviu Craznic.
Așteptam sugestiile și propunerile dvs pe adresa prolege [at] universuljuridic.ro

Despre autor

Picture

Ursuta Mircea

S a născut la 27 august 1978, în Oradea. Studii: Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept (1996-2000); master Drept şi Administraţie Publică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca...

Detalii >

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri