Nicoleta Tandareanu

Picture

ŢĂNDĂREANU, Nicoleta

S a născut la 6 august 1963, în Târgovişte.

Studii: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, specializarea Drept, cursuri de zi (1985 1989); Doctor în Drept: specializarea Drept comercial, Universitatea din Bucureşti (2000), tema tezei „Procedura reorganizării judiciare”.

Activitate profesională: jurisconsult, Consiliul Local al Oraşului Balş (1 septembrie 1989 1 septembrie 1990); judecător: Judecătoria Craiova (1 septembrie 1990 1 aprilie 1995); Tribunalul Dolj, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ (1 aprilie 1995 15 august 1997); Curtea de Apel Craiova, Secţia a II a civilă (fosta Secţie comercială) (15 august 1997 30 iunie 2014); Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă (1 iulie 2014 prezent).

Activitate ştiinţifică: 26 de comunicări ştiinţifice la simpozioane şi conferinţe naţionale; 54 de articole şi studii de jurisprudenţă în materie comercială şi în materia insolvenţei publicate în revista „Dreptul”, Revista de drept comercial, Curierul Judiciar, Revista română de drept al afacerilor, Revista română de jurisprudenţă; 6 cărţi publicate (Procedura reorganizării judiciare, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000; Procedura falimentului băncilor, Ed. Reprograph, Craiova, 2001; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004; Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii, ediţie revăzută şi adăugită pe baza Legii nr. 64/1995, republicată la 17 noiembrie 2004, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005; Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006, Ed. Universul Juridic, 2012; Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare comparativă şi note explicative, Ed. Universul Juridic, 2014); coautor pentru secţiunea comercială – Buletinul Jurisprudenţei – Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Craiova, ediţiile 2000 2013; coautor la Procedura insolvenţei – Culegere de practică judiciară 2006 2009, 3 volume, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

Recunoaştere ştiinţifică: colaborator principal al Revistei române de drept al afacerilor, Ed. Rosetti (2003 2004); membru în colegiul de redacţie al Revistei de insolvenţă Phoenix, editată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2004 2005); colaborator principal al Revistei de drept comercial, Ed. Lumina Lex (2008 2012); biografie publicată în a 4 a ediţie (2009) din Enciclopedia Personalităţilor din România – Who is Who.

Citări: peste 130 de citări ale lucrărilor menţionate în cărţi de specialitate şi în articole din reviste.

Activitate didactică: formator la Institutul Naţional al Magistraturii – specializarea Drept comercial, Drept civil, Evaluarea profesională a magistraţilor (2004 2017).

Alte activităţi: membru în grupul consultativ de experţi organizat de Ministerul Justiţiei – Direcţia Elaborare Acte Normative pentru redactarea Codului Insolvenţei – Programul de îmbunătăţire a mecanismului insolvenţei în România (2012 2013); redactor şef la Revista română de jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic (2014 prezent); coordonator împreună cu prof. univ. dr. Florin Moţiu la Colecţia „Biblioteca Dreptul Insolvenţei”, Ed. Universul Juridic; membru în colectivul de redactare a lucrării „Enciclopedia juridică română”, proiect ştiinţific naţional, coordonat de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi de Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM