Negrila Daniela

Picture

Studii:

Licenţiată în drept din anul 1987 (Facultatea de Drept, Bucureşti).

Activitatea:

Este notar public la Biroul Notarial „Concordia”, Bucureşti; formator la Institutul Notarial Român.

Publicaţii:

- Moştenirea în noul Cod civil (lucrare apărută în două ediţii);
- Divorţul prin procedură notarială;
- Testamentul în noul Cod civil;
- Dreptul de opţiune succesorală (vol. I);
- Moşteniri şi liberalităţi - note de curs - (2 volume), în coautorat cu Doina Dunca
- Procedura succesorală notarială - note de curs - în coautorat cu Doina Dunca
- Grile pentru concursul vizând dobândirea calităţii de notar stagiar, vol. 1, Moşteniri şi liberalităţi - în coautorat cu Doina Dunca
- Grile pentru concursul vizând dobândirea calităţii de notar stagiar, vol. 2, Partea generală, obligaţii, contracte - în coautorat cu Doina Dunca şi alţi autori

Articole:

- Substituţia fideicomisară, între utilitate şi ostilitate
- Divorţul prin procedură notarială, alternativa modernă a desfacerii căsătoriei
- Reprezentarea succesorală, sau de ce nu este atât de simplu precum pare
- Convenţia cu privire la copiii minori încheiată în cadrul divorţului prin procedură notarială
- Vocaţia multiplă la moştenire
- Legatul cu sarcină şi particularităţile opţiunii legatarilor
- Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor
- Dreptul de opţiune succesorală şi curgerea termenului pentru a opta în cazul substituţiei vulgare
- Substituţia fideicomisară şi relaţia sa cu dreptul de opţiune succesorală
- Rezerva succesorală, între necesitate şi desuetudine
- Reprezentarea succesorală
- Impreviziunea - ajutor sau capcană juridică

Carti ale acestui autor