1552504448MQT3ME.png

Cod: 11770

ISBN: 978-606-39-0427-1

Editura: Editura Universul Juridic

Data aparitiei: 2019

Colectia:

Pagini: 670

Disponibilitate: in stoc

Cadastru si publicitate imobiliara

Autor:Puie Oliviu

Lucrarea intitulata „Cadastru si publicitate imobiliara. Contenciosul special in materia cadastrului si a carții funciare” se constituie ca fiind prima lucrare monografica care analizeaza intr-o maniera sistematica si interdisciplinara problematica complexa si controversata a cadastrului si a carții funciare, in contextul derularii in prezent a Programului național de cadastru si carte funciara avand ca scop inregistrarea din oficiu a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. O importanța majora este acordata in cuprinsul lucrarii practicii judiciare in aceasta materie, destul de saraca si neunitara.

In contextul in care cadastrul ofera baza materiala a sistemului de publicitate imobiliara, nu se poate analiza publicitatea imobiliara fara a se analiza in profunzime instituția „cadastrului” de o importanța majora in prezent, si care sta la baza lucrarilor sistematice de cadastru si carte funciara, in urma finalizarii carora se vor inscrie din oficiu imobilele in evidențele de cadastru si carte funciara.

In ambianța noului cadrul legislativ in materia cadastrului si a publicitații imobiliare prin carți funciare, lucrarea este structurata in trei titluri, respectiv: Titlul I este consacrat cadastrului, analizandu-se intr-o maniera logica si sistematica etapele care trebuie parcurse in realizarea lucrarilor sistematice de cadastru si carte funciara, care vor sta la baza inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidențele de cadastru si carte funciara; Titlul II al lucrarii este consacrat analizei detaliate a publicitații imobiliare cu toate implicațiile si efectele inscrierilor in cartea funciara; Titlul III este consacrat analizei in detaliu a contenciosului special si complex din materia cadastrului si a carții funciare, analiza efectuata prin raportare la legislația, doctrina si practica judiciara in aceasta materie.

Lucrarea, prin importanța acestui domeniu, amploarea si complexitatea sa are o aplicabilitate generala, fiind utila publicului larg interesat, autoritaților cu atribuții in acest domeniu, autoritații judecatorești, si, nu in ultimul rand, cadrelor didactice universitare si studenților.


Volumul de fața, intocmit de conf. univ. dr. Oliviu Puie, se dorește a fi o carte de referința pentru profesioniștii dreptului in materia cadastrului și publicitații imobiliare, respectiv, in cea a contenciosului special in materia cadastrului și a carții funciare. Abordand o problematica pe cat de stufoasa, pe atat de complexa, prezentul volum reprezinta o radiografie amanunțita a unei problematici de referința pentru raporturile sociale și juridice de pretutindeni, respectiv aceea a dreptului de proprietate imobiliara și a modalitaților sale de recunoaștere și afirmare sociala.
Astfel, analiza pe care ne-o propune autorul, dincolo de a reprezenta un travaliu teoretic, constituie și o bogata culegere de jurisprudența in materie de cadastru, carte funciara și publicitate imobiliara, urmarind de o maniera critica și comparativa evoluția cadrului normativ care a reglementat și reglementeaza aceasta materie in Romania, sens in care vine sa evidențieze amprenta distinctiva pe care fiecare regim constituțional cunoscut de țara noastra și-a pus-o de-a lungul timpului asupra problematicii referitoare la regimul juridic al proprietații imobiliare.
Totodata, prezenta carte, de fapt un veritabil tratat de cadastru și publicitate imobiliara, contencios special in materia cadastrului și carții funciare, subliniaza faptul ca aceasta materie este una in continua evoluție, al carei grad de complexitate in prezent devine și mai ridicat in contextul imperativului de armonizare a legislației naționale cu cea europeana, precum și cu noile realitați socio-juridice edificate atat de raporturile actuale dintre proprietatea publica și cea privata, cat și de regimul juridic aplicabil, in condiții de reciprocitate, dobandirii dreptului de proprietate imobiliara de catre straini.

Mihai-Bogdan MARIAN

Despre autor

Picture

Puie Oliviu

Experiență profesională: 2016-prezent: Conferențiar universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş; ‎2011-2016: Lector...

Detalii >

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri