Antoniu George

Picture

George Antoniu primeste titlul de Doctor Honoris Causa, director stiintific al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Române si cercetator stiintific principal gradul I.

Universitar si cercetator exemplar pe tarâmul stiintei juridice, profesorul George Antoniu devenea înca de la 20 de ani preparator la catedra de drept civil a Facultatii de Drept din Bucuresti. Obtinând în scurt timp titlul de profesor, a activat totodata si pe tarâmul realizarii efective a dreptului ca judecator, calitate în care a oficiat ani de zile si la Tribunalul Suprem, ceea ce i-a oferit prilejul sa înteleaga fenomenul juridic în toata complexitatea sa. Ulterior, ca cercetator stiintific principal gradul I în cadrul Academiei Române si director stiintific în exercitiu al institutului de Cercetari Juridice al aceluiasi for, a continuat si continua activitatea didactica în specialitatea Drept penal si Drept procesual penal, odata cu aceea de conducator stiintific la doctorat.

Consacrarea stiintifica si didactic-profesionala este atestata si prin importantele titluri si raspunderi primite. Astfel, profesorul George Antoniu este membru al Asociatiei Internationale de Drept Penal, raportor national la toate congresele asociatiei în cauza, vicepresedinte al grupului român afiliat acesteia, vicepresedinte al Asociatiei Române de Drept Penal si redactor sef adjunct al Revistei „Studii de Drept Românesc”. Aceste atributii si angajamente sunt asumate efectiv, probând personalitatea proteica si generoasa a profesorului George Antoniu.

Lista impunatoare a monografiilor si culegerilor de studii, a articolelor publicate în tara si strainatate, precum si a notelor si comentariilor asupra unor spete din practica judiciara, aparute în reviste stiintifice de prestigiu, evidentiaza o opera impunatoare, autorul ei fiind pe buna dreptate considerat maestrul Stiintei penale românesti.

Sursa: http://www.univ-danubius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=745:george-antoniu&catid=235:honoris-causa&Itemid=510&lang=ro

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM