1448366466OQHk9.JPG

Cod: 9352

ISBN: 978-606-673-732-6

Editura:

Data aparitiei: 2015

Colectia:

Pagini: 352

Disponibilitate: in stoc

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si legislatie conexa 2015

Actualizata la data de 20 noiembrie 2015 si imbogatita cu note si referinte relevante, culegerea Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si legislatie conexa cuprinde cele mai importante acte normative din domeniu, integral sau in extras (dupa caz), constituind, astfel, un instrument de lucru util nu doar pentru persoanele fizice sau juridice implicate direct si permanent in activitati cadastrale si de publicitate imobiliara, ci si, in general, pentru notari, avocati, consilieri juridici, magistrati, mediatori, si chiar pentru publicul larg:
● L. cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (rep. in M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; rectif. in M. Of. nr. 825 din 5 noiembrie 2015)
● Noul Cod civil (extras – Cartea funciara)
● Codul fiscal si Noul Cod fiscal – L. nr. 277/2015 (extras – Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal)
● OMAI nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
● Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (H.G. nr. 1.288/2012)
● Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara (ODG ANCPI nr. 700/2014)
● Regulamentul privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol (OMAPDR/OMAI nr. 897/798/2005)
● OMAPDR/OMAI nr. 212/1282/2006 privind aprobarea tarifului unic pentru activitatile specifice desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de institutiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricole
● Normele tehnice pentru introducerea cadastrului (OMAP nr. 534/2001)
● Norme metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plata si desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate sa execute documentatii tehnice necesare realizarii cartii funciare si publicitatii imobiliare (OMAP nr. 61/2002)
● OMAP/OMJ nr. 58/574/2002 pentru aprobarea onorariilor minime si maxime corespunzatoare activitatilor de specialitate desfasurate de persoane fizice si juridice autorizate in scopul efectuarii inscrierilor cu caracter nedefinitiv in cartile funciare (OMAP/OMJ nr. 58/574/2002)
● Protocol de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult. (ODG ANCPI nr. 309/2010)
● ODG ANCPI nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult., aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010
● Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei (OMAP nr. 537/2001)
● ODG ANCPI nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate
● D.C.C. nr. 195/2015 (M. Of. nr. 396 din 5 iunie 2015)
● extras din L. nr. 150/2015 pentru modif. si compl. L. cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 459 din 25 iunie 2015)

PRO LEGE – O colecție necesara oricarui jurist:

reuneste intre copertele fiecarei culegeri informatii esentiale si extinse din domeniul abordat, inlesnind astfel utilizatorului activitatea de informare si de cercetare, reducand semnificativ si eficient timpul dedicat acesteia;

prezinta pachete de acte normative consolidate, atent selectate in vederea acoperirii domeniului vizat, imbogatite cu note si referinte utile, structurate si evidentiate profesionist si menite a facilita intelegerea vointei si a intentiilor legiuitorului (prin semnalarea si/sau prin prezentarea unor corelatii ori a unor spete relevante, in unele cazuri prin oferirea unor lamuriri punctuale etc.);

seria PREMIUM din cadrul colectiei PRO LEGE este tiparita pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, beneficiaza de grafica si de cromatica speciale (in vederea unui plus de evidentiere a informatiilor-cheie), incluzand totodata un vast material informativ suplimentar;

fiecare culegere in parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activitatii de zi cu zi in cadrul domeniului caruia ii este dedicata si pe care il reprezinta, organizand unitar informatiile necesare unei bune cunoasteri a domeniului respectiv.


COORDONAREA GENERALA a Colecției PRO LEGE este asigurata de consilier juridic Oliviu Craznic.
Așteptam sugestiile și propunerile dvs pe adresa prolege [at] universuljuridic.ro

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri