Pop Paul

Paul POP

Doctor in drept, cu teza de doctorat intitulata „Sanctiuni procedurale in procesul civil – din perspectiva Noului Cod de procedura civila”, elaborata sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU, fiind sustinuta public in septembrie 2015 si distinsa cu calificativul excelent – summa cum laude.

- Activitate profesionala:
Avocat in Baroul Bucuresti (1994-prezent).

- Activitate didactica:
Cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, conducator de seminare la disciplina Drept procesual civil, anul IV – licenta.

- Lucrari, articole, studii publicate:

o Executarea silită – dificultăţi şi soluţii practice , lucrare coordonata de E. Oprina si V. Bozesan, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016 (in curs de publicare);
o Institutii judiciare. Curs universitar , ed. a 2-a, revizuita si adaugita, in colaborare cu Tr.C. Briciu si C.C. Dinu, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2016 (in curs de publicare);
o Minispete. Drept procesual civil , vol. II, in colaborare cu E. Oprina (coordonator), G.C. Frentiu, I. Pasculet, A. Tabacu, M. Ursuta, Gh.-L. Zidaru, Ed. Solomon, Bucuresti, 2016 (in curs de publicare);
o O scurta exegeza (critica) a perimarii judecatii in procesul civil , in Revista Romana de Drept Privat nr. 3/2015;
o Cateva aspecte teoretice si practice ale perimarii executarii silite , in Revista Romana de Executare Silita nr. 1/2015;
o Scurte consideratii (critice) despre perimarea executarii silite , in volumul „Studii si Cercetari Juridice Europene – Conferinta Internationala a Doctoranzilor in Drept”, Timisoara, ed. a 7-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015;
o Despre termenele procedurale in noul Cod de procedura civila , in Revista Romana de Drept Privat nr. 1/2015;
o Cateva consideratii despre actele de procedura in procesul civil , in Revista Romana de Drept Privat nr. 6/2014;
o Actele de procedura, sursa primordiala a sanctiunilor procedurale. Privire critica din perspectiva noului Cod de procedura civila , in volumul „Studii si Cercetari Juridice Europene – Conferinta Internationala a Doctoranzilor in Drept”, Timisoara, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014;
o Decaderea in procesul civil. Scurte consideratii critice din perspectiva noului Cod de procedura civila , in Revista Romana de Drept Privat nr. 4/2014;
o Mijloace procedurale prevazute pentru unificarea practicii instantelor judecatoresti in lumina prevederilor Noului Cod de procedura civila , in Revista Romana de Drept Privat nr. 3/2011 (in colaborare cu D. Grosu).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM