Negrila Daniela

Picture

NEGRILĂ, Daniela
Studii:
Licenţiată în Drept din anul 1987 (Facultatea de Drept, Bucureşti).

Activitatea:
Este notar public la Biroul Notarial „Concordia”, Bucureşti; formator la Institutul Notarial Român.

Publicaţii:
- Moştenirea în noul Cod civil (lucrare apărută în două ediţii);
- Divorţul prin procedură notarială;
- Testamentul în noul Cod civil;
- Dreptul de opţiune succesorală (vol. I);
- Dreptul de opțiune succesorală (vol. II);
- Moşteniri şi liberalităţi – note de curs
(2 volume), în coautorat cu Doina Dunca;
- Procedura succesorală notarială – note de curs, în coautorat cu Doina Dunca;
- Grile pentru concursul vizând dobândirea calităţii de notar stagiar. Vol. I. Moşteniri şi liberalităţi, în coautorat cu Doina Dunca;
- Grile pentru concursul vizând dobândirea calităţii de notar stagiar. Vol. II. Partea generală, obligaţii, contracte, în coautorat cu Doina Dunca şi alţi autori;
- unul dintre autorii care au participat la realizarea volumului Cinci ani de Cod civil;
- unul dintre autorii care au participat la realizarea lucrării Legea notarilor publici – comentarii pe articole.

Articole:
- Substituţia fideicomisară, între utilitate şi ostilitate;
- Divorţul prin procedură notarială, alternativa modernă a desfacerii căsătoriei;
- Reprezentarea succesorală, sau de ce nu este atât de simplu precum pare;
- Convenţia cu privire la copiii minori încheiată în cadrul divorţului prin procedură notarială;
- Vocaţia multiplă la moştenire;
- Legatul cu sarcină şi particularităţile opţiunii legatarilor;
- Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor;
- Dreptul de opţiune succesorală şi curgerea termenului pentru a opta în cazul substituţiei vulgare;
- Substituţia fideicomisară şi relaţia sa cu dreptul de opţiune succesorală;
- Rezerva succesorală, între necesitate şi desuetudine;
- Reprezentarea succesorală;
- Impreviziunea – ajutor sau capcană juridică.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM