Apostolache Mihai Cristian

Picture

Mihai Apostolache este dublu licenţiat în drept şi ştiinţe administrative, absolvent a trei masterate în managementul sectorului public, management politic şi în studii europene şi drept comunitar. A susţinut doctoratul la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, tema tezei fiind „Statutul juridic al primarului în dreptul românesc şi dreptul comparat”.

A publicat mai multe articole în reviste de specialitate şi a participat la diferite sesiuni de comunicãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. În anul 2011 a obţinut premiul Institutului de ªtiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM