Popa Tache Cristina-Elena

Studii şi specializări:
1999 -  Master în Drept Comercial în cadrul Universității din Bucuresti, Facultatea de Drept
2001 – Studii postuniversitare de specializare în fiscalitate, Centrul de Formare Economică şi Administrativă - Universitatea din Bucureşti
2002 -  Studii Postuniversitare de Specialitate în Drept Privat/Drept Comercial, Universitatea din Bucureşti  - Facultatea de Drept
2011 - Cercetator științific asociat în cadrul Departamentului de Drept Public Vintilă Dongoroz al Institutului de Cercetări Juridice « Acad. Andrei Rădulescu » al Academiei Române.
2011 – Practician în insolvență înscris în Tabelul practicienilor în insolvență definitivi din România - UNPIR
  2012 - Cadru didactic universitar- Tutore de Master la Universitatea Danubius din Galați
2015 – Doctorat în drept internațional
Principalele lucrări publicate:
  Analiză asupra simplificării cu impact în regimul juridic al investiţiilor străine, articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Simplificarea – imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului”, 2015, pp.534-540, Editura Universul Juridic.
 Transparența si confidențialitatea, antagonism sau simbioză în arbitrajul investițiilor internaționale? Utilitatea reglementărilor noului cod de procedură civilă în această materie,  articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare”, Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu", Editura Universul Juridic, București, 2016, pp 283- 292.
 Dreptul românesc față în față cu dreptul internațional al investițiilor străine. Misiunea implicării dreptului european, articol publicat în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cu titlul: „Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.Impactul asupra evoluţiei dreptului românescpp 452-459, Editura Universul Juridic, București, 2016.
   Repere istorice în dreptul internaţional al investiţiilor. Direcţii de cercetare, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 12/2016, pp 84-97, Editura Wolters Kluwer.
 Perimarea instanței, evoluțiile aplicării sale în noul cod de procedură civilă şi carențele legii, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 2/2017, Editura Wolters Kluwer.
  Importanța strategică a investițiilor internaționale în exploatarea minieră şi dreptul internațional, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 3/2017, Editura Wolters Kluwer.
 Principiile dreptului internaţional al investiţiilor, identificare și traiectorie, studiu publicat în Pandectele Romane nr. 5/2017, pp 94-107, Editura Wolters Kluwer.   Principles of international law of investments, recognition and trajectory, studiu publicat în limba engleză în volumul 7, număr special, octombrie 2017 din revista Tribuna Juridică, pp 154-162, Editura ASE Bucureşti,
The strategic importance of international investments in the field of mining and international law, studiu publicat în limba engleză în volumul 7, numărul 1/ 2017 din revista Tribuna Juridică, pp 15 - 31, Editura ASE Bucureşti,
  Perimarea instanţei, evoluţiile aplicării sale în noul Cod de procedură civilă şi carenţele legii, studiu publicat în Curierul Judiciar nr.8/2017, pp 439 - 444, Editura C.H. Beck.
  Perimarea instanței, evoluțiile aplicării sale în noul Cod de procedură civilă şi carențele legii, studiu publicat iîn Revista Dreptul nr.6/2017, pp 80-88, Editor: Uniunea Juriştilor din România.
 

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM