Belu Loredana

Picture

STUDII
- 1997-2001 Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” Universitatea din Craiova
- iunie 2001 Diploma de licenţă, profilul Ştiinţe juridice, specializarea Drept, media 9.96
2004 – Doctorat in Drept civil

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
-În perioada 2002 – 2003 am ocupat funcţia de preparator suplinitor la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, în cadrul Catedrei de Drept Public, având în norma didactică ore de seminar la disciplinele Drept instituţional comunitar şi Teoria generală a dreptului.
- În perioada 2003 – 2004 am ocupat funcţia de preparator titular la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, în cadrul Catedrei de Drept Public, având în norma didactică ore de seminar la disciplinele Dreptul transporturilor şi Drepturile omului.
-În perioada 2003 – 2004 am ocupat funcţia de asistent suplinitor la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, în cadrul Catedrei de Drept Public, având în norma didactică ore de seminar la disciplinele Drept internaţional privat şi Introducere în drept.
-În perioada 2004 – 2005 am ocupat funcţia de asistent universitar titular la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, în cadrul Catedrei de Drept Public, având în norma didactică ore de seminar la disciplinele Drept internaţional privat şi Elemente de drept.
-În perioada 2005 – 2006 am ocupat funcţia de asistent cu delegaţie de lector având în norma didactică şi ore de curs la disciplina Elemente de drept, iar în sistemul „plata cu ora” am predat cursuri la disciplinele Drept Penal şi Elemente de procedură penală.
-În perioada 2006 – 2007 am ocupat funcţia de lector titular la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, în cadrul Catedrei de Drept Public, având în norma didactică ore de curs şi seminarii la disciplinele Drept internaţional privat, Elemente de drept, Drept penal şi Elemente de procedură penală.
-În perioada 2007 – 2008 am ocupat funcţia de lector titular la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, în cadrul Catedrei de Drept Public, având în norma didactică ore de curs şi seminarii la disciplinele Drept internaţional privat, Elemente de drept, Dreptul media, Istoria administraţiei publice, Infracţiuni în mediul de afaceri şi Drept procesual penal.
-Funcţia actuală este aceea de lector universitar titular la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, în cadrul Catedrei de Drept Public, disciplinele: Drept internaţional privat, Elemente de drept, Istoria administraţiei publice, Infracţiuni în mediul de afaceri, Drept procesual penal şi Instituţii şi politici europene.

CURSURI. MOMOGRAFII. TRATATE PUBLICATE ÎN EDITURI NAŢIONALE 1. „Relevanţa vinovăţiei în răspunderea juridică”, Editura Reprograph, Craiova, 2003.
2. „Drepturile de asistenţă socială”, Editura Universitaria, Craiova, 2004.

STUDII ŞI ARTICOLE
1. „Dreptul – ca ştiinţă a normelor”, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 11- 12, Craiova, 1998.
2. „Contribuţii la definirea vinovăţiei civile”, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 24, Craiova, 2002.
3. „Unele consideraţii privind responsabilitatea ca fenomen social”, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 26, Craiova, 2002.
4. „Unele consideraţii cu privire la principiile şi finalitatea răspunderii juridice”, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 27, Craiova, 2002.
5. „Unele consideraţii cu privire la definirea răspunderii juridice”, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 27, Craiova, 2002.
6. „Criterii de stabilire a vinovăţiei civile”, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 30(2), Craiova, 2004.
7. „Relaţia politici sociale – justiţie socială”, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 30(2), Craiova, 2004, coautor – prof.univ.dr. Belu Constantin.

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
1. „Argumente în favoarea reglementării laturii subiective a răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie în Codul civil”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Codul Civil Român între tradiţie şi reformă la 140 de ani de aplicare”, Craiova, 25-26 noiembrie 2005.
2. “Reglementări interne şi internaţionale privind organizarea asistenţei sociale”, Simpozionul internaţional “Fenomenul administrativ în spaţiul european”, Craiova, 2006.
3. „Consideraţii privind relevanţa vinovăţiei în răspunderea penală”, Simpozionul Naţional „Criminalitatea financiar – bancară”, Craiova, 17-18 martie 2006.
4. „Reglementarea protecţiei speciale a persoanelor cu handicap în acord cu izvoarele comunitare de drept social”, Seminarul Internaţional „Implicaţii ale integrării europene. Experienţa spaniolă”, Târgovişte, 8-9 mai 2006.

Sursa: http://drept.ucv.ro/oldsite/Org/CV/BeluLoredana.html

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM