Stoican Andreea

Picture

Educaţie şi formare: studii universitare de doctorat la disciplina Drept comercial, Academia de Studii Economice din Bucureşti (2011-2015); studii universitare de masterat în domeniul Ştiinţelor penale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2009-2010).

Experienţă profesională: activitate de seminarizare în limba engleză în cadrul facultăţilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, materiile Dreptul afacerilor, Drept comercial şi Dreptul Uniunii Europene; avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti (2013-prezent); experienţă profesională de 6 ani în drept civil, drept comercial şi societar, dezvoltându-se şi în domenii cu un profund caracter tehnic, cum este cazul domeniului reglementat al energiei electrice.

Activitate de cercetare ştiinţifică: 15 articole publicate, preponderent în domeniul dreptului comercial.Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM