Vedinas Verginia

Picture

Născută în localitatea Robăneşti, jud. Dolj, România, în 1960.

Doctor în Drept, titlu acordat de Universitatea Bucureşti (1998) şi doctor în Filosofie, titlu acordat de Universitatea Bucureşti (2005).

Licenţiată în Drept la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.
Profesor universitar, conducător doctorat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept.

Absolventă de specializări post-universitare în Luxemburg, Elveţia, Grecia.
Din 1984 până în 1987 a fost Secretar al Consiliului Popular Baloteşti.
Între 1987 şi 1991 a fost Secretar al Consiliului Popular Tămădăul Mare, Călăraşi.
În perioada 1991-1994 şi-a desfăşurat activitatea ca asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Ecologice. Din 1994 până în prezent a fost succesiv lector, conferenţiar şi profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti.

Între 2001 şi 2003 a deţinut funcţia de Secretar de Stat, fiind preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În anul 2003 a fost Subsecretar de Stat, director general adjunct al Institutului Naţional de Administraţie.

În perioada 2004-2008 a fost Senator în Parlamentul României, secretar al Comisiei Juridice de numiri, disciplină şi imunităţi, membru al Comisiei de Afaceri Europene - Comisie permanentă comună a celor două Camere ale Parlamentului, membru în Comisia comună de Elaborare a Codului Electoral al României – secretar; vicepreşedinte al Comisiei de Administraţie Publică, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Uniunea Juriştilor din România i-a decernat în anul 2007 premiul Uniunii Juriştilor pentru lucrarea “Deontologia vieţii publice”, iar în 2008 i-a acordat diploma de excelenţă pentru colaborarea la lucrarea „Constituţia României, comentariu pe articole”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM