Carpenaru Stanciu D.

Picture

Studii:

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, seria 1959; Doctor în drept, specialitatea drept civil, 1967; Facultatea Internaţională de Drept Comparat, Strasbourg, 1971, 1972, 1973

Activitatea didactică:

1959 – 1960: preparator la catedra de drept civil a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti

1960 – 1967: asistent universitar, la catedra de drept civil a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti

1967 – 1972: lector universitar la catedra de drept civil a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti

1972 – 1990: conferenţiar universitar la catedra de drept civil a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti

1990 – 2006: profesor universitar la catedra de drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti

1997 – 2008: profesor universitar la catedra de drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Publicaţii:

Lucrări publicate:

· în domeniul dreptului civil şi al dreptului economic: 9 manuale şi cursuri; 8 monografii; 52 de articole şi comentarii de practică judecătorească

· în domeniul dreptului comercial: 4 manuale şi cursuri; 2 monografii; 27 articole; – Drept comercial român I, Introducere în studiul dreptului comercial; Faptele de comerţ; Comercianţii; 1992;

– Drept comercial român II, Societăţile comerciale, 1993;
Drept comercial român III, Obligaţiile comerciale; titlurile comerciale de valoare, 1994;
Contracte civile şi comerciale, în colaborare, 1993;
Procedura reorganizării şi lichidării judiciare, 1996;
Drept comercial, Procedura falimentului, 1998;
Manualul de drept comercial român, Ediţia I, 1995; Ediţia II, 1998; Ediţia III, 2000; Ediţia IV, 2002; Ediţia V, 2004; Ediţia VI, 2007; Ediţia VII, 2007; Ediţia VIII, 2008;
Tratat de drept comercial român, Ediţia I, 2009; Ediţia II, 2011; Ediţia III, 2012; Ediţia IV, 2014;
Contracte civile şi comerciale, în colaborare, 2009;
Legea societăţilor comerciale, comentarii pe articole (Ediţia I, 2003; Ediţia II, 2005; Ediţia III, 2006; Ediţia IV, 2009; Ediţia V, 2014, în colaborare);
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comentarii pe articole (Ediţia I, 2006; Ediţia II, 2008; în colaborare).

Premii acordate:

Premiul Academiei Române „Simion Bărnuţiu” (1984, 2004);
Premiul Academiei Române „Andrei Rădulescu” (1993);
Premiul Uniunii Scriitorilor, pentru carte ştiinţifică (2000);
Premiul „I. L. Georgescu” al Uniunii Juriştilor (2001);
Premiul de excelenţă „Octavian Căpăţână” al Uniunii Juriştilor (2009);
Premiul „Matei B. Cantacuzino”, opera omnia al Revistei române de drept privat şi al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 2010.
Participări la conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale: 63

Alte activităţi:

Din 1985 – conducător de doctorat, specialitatea drept economic;
Din 1990 – conducător de doctorat, specialitatea drept comercial;
Din 1985 – arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; 2012 - 2015, membru al Colegiului Curţii de Arbitraj;
Din 1991 – membru în colegiul de redacţie al Revistei de drept comercial şi al revistei Curierul Judiciar;
Din 2000 – membru în colegiul de redacţie al revistei Juridica, devenită Curierul Judiciar;
Din 2013 - membru în Colegiul de onoare al Revistei Române de Drept al Afacerilor;
1983 – 1990 – membru în Comisia Ministerului Învăţământului de recunoaştere a titlurilor şi diplomelor;
1967 – 1968; 1978 – 1984 – Prodecan al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucureşti
1984 – 1990 – decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române;
1997 – 2005 – şef al catedrei de drept privat a Facultăţii de drept a Universităţii Nicolae Titulescu;
2005 – 2008– decan al Facultăţii de drept a Universităţii Nicolae Titulescu

DISTINCŢII:

· Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest Timişoara (2004);
· Ordinul „Meritul pentru învăţământ” în grad de Ofiţer (Monitorul Oficial nr. 1181 din 13 decembrie 2004);
· Doctor Honoris Causa al Universităţii Valahia Târgovişte (2007).
· Profesor Emerit al Universităţii Nicolae Titulescu (2012).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM