Cercel Sevastian

Picture

Prof. univ. dr., Decan al Facultatii de Drept a Universitatii din Craiova; avocat.

Cărţi, manuale, tratate, monografii


- Răspunderea juridică în domeniul prelevării şi transplantului în dreptul român, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2009

- Bazele dreptului civil. Vol. IV. Constarcte speciale (titlul I, partea a II-a, cap. V, cap. VI) Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009.

- Bazele dreptului civil. Vol. V. Succesiuni, (titlul V, cap. I, sectiunea VI; titlul VI, cap. III, secţiunea I) Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009.

- Bazele dreptului civil. Vol I. Teoria generală, coord. Ion Dogaru, Nicolae Popa, Dan Claudiu Dănişor, Sevastian Cercel, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2008.

- Drept civil. Partea generală, autori: Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007.

- Drept civil. Persoanele, Ed. C.H. Beck, autori: Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007

- Codul civil şi legile conexe, ediţia 2007, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, ediţie îngrijită şi adnotată; ediţia 2008, Ed. CHBeck, Bucureşti, 2008, ediţie îngrijită şi adnotată

- Drept civil. Persoana fizică, Ed. Universitaria, Craiova, 2007

- Drept civil. Persoana juridică, Ed. Universitaria, Craiova, 2007

- Drept civil. Actul juridic civil. Teoria probelor, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.

- Introducere în dreptul civil, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006

- Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit, coautor, Ed. All Beck, 2005

- Drept civil. Contractele speciale, coautor, coordonator Ion Dogaru, Ed. ALLBECK, Bucureşti, 2004

- Drept civil. Succesiunile, coautor, coordonator Ion Dogaru, Ed. ALLBECK, Bucureşti, 2003

- Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, autori: Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Ed. ALLBECK, Bucureşti, 2003

- Codul civil şi legile uzuale, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2003, ediţie îngrijită şi adnotată.

- Drept civil. Persoana fizică, Ed. Universitaria, Craiova, 2003

- Drept civil. Modurile de dobândire a drepturilor reale. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Publicitatea imobiliară, Ed. Universitaria, Craiova, 2003

- Drept civil. Ideea curgerii timpului şi efectele sale juridice, Editura All Beck, 2002, Bucureşti, coautor, coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru;

- Drept civil. Patrimoniul. Posesia. Proprietatea, Ed. Universitaria, Craiova, 2002, unic autor

- Drept civil. Idei producătoare de efecte juridice, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2002, coautor, coordonator Ion Dogaru.

- Întreţinerea în contextul drepturilor fundamentale, Editura Themis, Craiova, 2001, autori: Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Sevastian Cercel

- Elemente de drept agrar şi funciar. Legislaţie, Editura Themis, Craiova, 2000, autori: Sevastian Cercel, Anamaria Florea.

- Este autorul comentariilor unui numar de 62 de articole: art. 693-754 (Dezmembramintele dreptului de proprietate privata: superficia, uzufructul, uzul si abitatia)


Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM