Volonciu Nicolae

Picture

Activitate profesională:
experienţă îndelungată, de peste 65 de ani, în educarea multor generaţii de studenţi;
unul dintre cei mai prestigioşi specialişti în domeniul dreptului procesual penal;
a fost asistent al profesorului Vintilă Dongoroz şi, prin acesta, a cunoscut cel mai bine istoria nescrisă a peste 150 de ani de ştiinţe penale;
competenţe în probleme organizatorice şi de management în învăţământul superior – decan, prodecan, membru al Senatului Universităţii şi inspector în Ministerul Învăţământului (6 ani);
cofondator al Universităţii Titu Maiorescu, unde a funcţionat ca prorector circa 15 ani;
bun cunoscător al activităţii practice de elaborare a actelor normative;
activitate de consultanţă în calitate de avocat.

Publicaţii:
colaborare amplă şi susţinută în publicaţii specializate în materie juridică; a condus circa 20 de ani secţiunea de Drept procesual penal a Revistei de drept penal;
a publicat peste 100 de lucrări de specialitate (studii, referate, prefeţe ale unor lucrări, cursuri universitare, tratate etc.);
a participat la numeroase manifestări ştiinţifice în ţară şi peste hotare.

Premii:
este laureat al premiului „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române (1993);
diploma de onoare pentru dezvoltarea Universităţii Titu Maiorescu (2003);
premiul de excelenţă din partea Asociaţiei Juriştilor din România (2008);
Plachetă omagială din partea Ministerului Justiţiei pentru participarea la elaborarea Codului de procedură penală;
decan de vârstă al profesorilor emeriţi ai Universităţii din Bucureşti;
Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius din Constanţa (2013).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM