Galea Ion

Formare profesionala
2002 – 2008 Doctorat în drept internațional public, Universitatea din București, Facultatea de Drept
2000-2002 Masterat în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
1996-2000 Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti (media examenului de licenţă 10)
1996-2000 Colegiul Juridic Româno-Francez de Studii Europene,Universitatea Bucureşti – Universitatea Paris I – Maîtrise

Experienta profesionala
- Octombrie 2009 – prezent, Director Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Drept Comunitar
- August 2009 – Octombrie 2009 Diplomat cu specialitate juridical Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Drept Internaţional şi Tratate
- Ianuarie 2007 – iulie 2009 Notar public la Camera Notarilor Publici Ploieşti
- Octombrie 2004 - prezent Asistent universitar la Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
- Februarie 2002 – Octombrie 2004 Preparator universitar in cadrul Facultatii de Drept, Universitatea Bucureşti
- 2004-2006 Lector – colaborator Academia Diplomatică– disciplinele drept comunitar, drept internaţional public
- Noiembrie 2006 – Ianuarie 2007 Director Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Drept Comunitar
- Martie 2004 – Decembrie 2004 Consilier pe probleme juridice al ministrului afacerilor externe Ministerul Afacerilor Externe
- 2002 – Martie 2004; Ianuarie 2005 – Noiembrie 2006 Şef serviciu Ministerul Afacerilor Externe, Oficiul Drept Comunitar
- 2000 - 2002 Diplomat cu specialitate juridical Ministerul Afacerilor Externe, - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Lucrari publicate
Din lista lucrarilor publicate enumeram:
- Drept internaţional contemporan, texte esenţiale (coautor), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007
- Legitima apărare în conflictul din Liban, 2006, Revista Română de Drept Internaţional, nr. 3/2006
- Jurisprudenţa recentăa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (2004-2005), cazuri selectate, Revista Românăde Drept Internaţional, nr. 2/2006
- The Role of the Advisory Committee in Interpreting the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Brief Evaluation of the Second Monitoring Cycle, articol, European Minorities and Diversity Yearbook, European Academy, Bolzano – in curs de aparitie
- Adoptarea Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale. Evaluarea unor dificultăţi de aplicare, articol, Revista Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006
- Autorizarea Consiliului de Securitate, excepţie de la regula interzicerii folosirii forţei. Posibile interpretări ale Cartei O.N.U., Revista Română de Drept Internaţional, nr. 2/2006;
- Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, text comentat, Ed. All Beck, 2005

Sursa: http://www.drept.unibuc.ro/dyn_doc/cercetare/proiect-1982/cv-ion-galea.pdf

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM