Catuna Ligia

Picture

Studii:
-doctor în drept, teza de doctorat cu tema “Actul administrativ în contenciosul administrativ”, coordonator științific prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, susținută în anul 2016 la Universitatea din București-Facultatea de Drept; distinsă cu calificativul Foarte bine (Magna cum laude);
-doctor în științe administrative, teza de doctorat cu tema “Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Ani Matei, susţinută în anul 2009 în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică; distinsă cu calificativul Foarte bine (Magna cum laude);
-masterat în „Managementul sectorului public”, absolvit în anul 2005 la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică;
-licențiată în drept la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, 1997.

Activitate:
-conferențiar univ. dr. la Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș, Facultatea de Drept (2006-prezent);
-membru în Colegiul de redacție al publicației Revista de Drept Public (2012-prezent);
-avocat în Baroul Mureș (2013-prezent);
-arbitru comercial al Curţii de Arbitraj Comercial Intern şi Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Mureş (2012-prezent);
- Directorul Cancelariei Prefectului Judeţului Mureş (2012);
-Director executiv al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Tîrgu Mureş (2008-2010);
- Şef Serviciu în cadrul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Tîrgu Mureş (2002-2006);
- Consilier juridic, Consiliul Județean Mureș (1997-2002).

Publicaţii
1.CĂRŢI PUBLICATE:
1.1.Cărți publicate ca unic autor:
-Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene şi studii comparative (teză de doctorat), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-127-201-6, 360 p.
-Legislaţie în turism – introducere în dreptul turismului, ediţie actualizată, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-129-780-4, 308 p.
-Ştiinţa administraţiei, Editura University Press, Tîrgu Mureş, 2010, ISBN 978-973-169-129-9, 232 p.
- Drept administrativ - partea generală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-53-0239-9, 332 p.
- Drept administrativ - partea specială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-53-0094-4, 347 p.
-Legislaţie în turism – introducere în dreptul turismului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-751-673-2, 260 p.

1.2.Cărți coordonate:
- Noi reglementări privind achizițiile publice.Impactul asupra absorbției fondurilor structurale în contextul reorganizării administrative, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-673-208-6, 261 p. (ed. şi coord.)
- Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor publice.Repercusiuni asupra accesării şi managementului fondurilor structurale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-713-4, 340 p. (ed. şi coord.)

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM