Barac Lidia

Activitate profesională:
2006-2010; 2012-prezent: preşedintele Curţii de Apel Timişoara;
1992-prezent: judecător;
2010-2012: Secretar de Stat în Ministerul Justiţiei;
2007: profesor universitar la catedrele Teoria Generală a Dreptului şi Drept Penal.

Studii:
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1980);
Doctor în drept (1997).

Publicaţii: autoare a mai multor cărţi, dintre care menţionăm:
Europa şi drepturile omului. România şi drepturile omului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
Constantele şi variabilele dreptului penal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001;
Elemente de Teoria Dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001;
Drept penal. Partea generală, Ed. Augusta, Timişoara, 2005;
Drept penal. Partea specială, Ed. Augusta, Timişoara, 2005;
Management judiciar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
Elemente de teoria dreptului, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
Management juridic, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
Elemente de teoria dreptului, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
De asemenea, este autoare a numeroase studii şi articole pe teme juridice din varii domenii ale dreptului (peste 40).

Premii şi distincţii:
Ordinul „Crucea Serviciului Credincios” – clasa a III-a (2001);
Diploma „Meritul judiciar” – clasa a II-a (2002).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM