Athanasiu Alexandru

Picture

Profesor universitar doctor, Catedra de drept privat, licenţiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, devine Doctor în drept, specializarea dreptul muncii şi securităţii sociale, cu teza „Litigiul de muncă” (1989)

Activitate didactică şi academică
- Asistent universitar suplinitor, catedra de drept privat a Faculţăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, disciplinele dreptul muncii şi drept agrar şi funciar (1981)
- Asitent universitar prin concurs, catedra de drept privat, disciplinele dreptul muncii şi drept agrar şi funciar, (1982-1990)
- Lector universitar la aceeaşi catedră, predând cursul de dreptul muncii şi securităţii sociale şi cursul de Dreptul muncii comparat, primul de acest gen în România (1990-1993)
- Conferenţiar universitar la aceeaşi catedră, am continuat ameliorarea conţinutului cursurilor de dreptul muncii şi a celui de securitate socială în cadrul aceleaşi Facultăţi (1993-1999)
- Din 1999 până în prezent, profesor universitar, titular al cursurilor de dreptul muncii şi securităţii sociale la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
- Cadru didactic asociat - Facultatea de Drept, Universitatea ,,Nicolae Titulescu’’, Bucureşti
- Judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti (1978-1982)
- Consilier ministerial, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (1990-1992)
- Secretar Ştiinţific al Senatului Universităţii din Bucureşti (1990-1992)

Sursa: http://www.drept.unibuc.ro/dyn_doc/cv/Al-Ath-CV.pdf

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM