Ciurea Andreea

Experienta profesionala
- Din 1998 pâna în prezent - Cadru didactic universitar (preparator, asistent, lector, conferentiar universitar), UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRASOV
- Din 1998 pâna în present – Avocat, BAROUL BRASOV

Educatie si formare
2000-2007 - Doctor în stiinte juridice¸ UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU
1994-1998 - Diploma de licenta¸ Facultatea de Drept
Lista lucrarilor stiintifice
Articole: 1) „Juridical nature of the final decision’s authority” – „Bulletin of the TRANSILVANIA University of Brasov”, series B, 2002;
2) „The concept of exception in the substantive law and civil lawsuits” Galati, Conferinta Internationala „Riscul în economia contemporana”, sectiunea Drept, 2002 ;
3) „Aspecte privind solutionarea exceptiei de necompetenta în procesul civil” – Tg.Mures, Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice, 2002;
4) „Conditiile invocarii exceptiei de necompetenta în procesul civil” – Brasov, Studiisocio-juridice, 2003;
5) „Conditiile efectului negativ al puterii de lucru judecat” – Brasov, Studii sociojuridice,2003;
6) „Exceptia autoritatii de lucru judecat” - Brasov, „Bulletin of the TRANSILVANIA University of Brasov”, series B, 2003;

Cursuri, tratate:
„Exceptiile procesuale în materie civila”, 2009, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti;
„Contracte civile”, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2007, în coautorat cu conf.univ.dr. TitusPrescure

_ Lucrari cu caracter didactic:
„Drept procesual civil. Culegere de Spete si Practica judiciara.”, Reprografia Universitatii„Transilvania”, 2003
7) „Hotarârile ce se bucura de autoritatea lucrului judecat” – Alba Iulia, Sesiunea de Comunicari Stiintifice „Zilele Universitatii 1 Decembrie 1918”, 2003;etc.
Sursa: http://www.unitbv.ro/Portals/12/Cadre%20didactice/CV_nou_2013/CV_Ciurea%20Andreea.pdf

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM