1362555397BK9Pc.jpg

Cod: 6865

ISBN: 978-973-127-870-4

Editura:

Data aparitiei: 2013

Colectia:

Pagini: 488

Disponibilitate: rezervare

Riscul in principalele contracte civile potrivit noului Cod civil

Autor:

In cadrul acestei monografii, institutia juridica a riscului este abordata, intr-o prima perspectiva, din punct de vedere al acceptiunii clasice a acestuia, respectiv cea a riscului lucrului si cea a riscului contractului, in situatia in care se face vorbire despre intervenirea unui eveniment de forta majora, a unui caz fortuit sau a altor evenimente asimilate acestora si despre impactul acestora asupra executarii contractului civil incheiat de parti. Analiza acestor aspecte este calata pe cele trei reguli esentiale ce guverneaza riscul lucrului si riscul contractului in contractele civile, anume regulile res perit domino, res perit debitori si res perit creditori. In considerarea acestor principii, lucrarea arata modul in care evenimentele antementionate afecteaza executarea contractelor si solutiile in aceste situatii, repartizandu-se astfel sarcina riscurilor in cazul in care actantii contractuali sunt confruntati cu aceasta problema.

Intr-o a doua perspectiva, lucrarea realizeaza o abordare a institutiei juridice a riscului prin prisma altor acceptiuni si manifestari ale acestuia, intelesul si impactul acestuia fiind extinse si asupra altor aspecte contractuale. In acest sens, sunt tratate problemele riscului solului in contractul de antrepriza, riscul sub forma garantiei pentru evictiune, pentru viciile ascunse ale lucrului si pentru conformitatea bunului, riscul sub forma impreviziunii, riscul presupus de interventia legislatorului prin acte normative, respectiv asa-numitul risc legal, riscul profesional si riscul de serviciu.

Lucrarea de cercetare, in demersul expunerii tematicii abordate, se orienteaza pe analiza acesteia atat potrivit dispozitiilor noului Cod civil, cat si conform prevederilor Codului civil din 1864 si ale altor acte normative de specialitate in domeniul supus cercetarii.

Monografia Riscul in principalele contracte civile potrivit noului Cod civil denota o documentare ampla a problemelor de specialitate, gandire logica, probitate, darul observatiei, bogatie informativa si mobilitatea spiritului, reprezentand un instrument de lucru formator pentru actualii si viitorii profesionisti ai dreptului.

Profesor dr. universitar ION LULA, din cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea de Vest din Timisoara

Riscul in principalele contracte civile potrivit noului Cod civil - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum